Kvinder vil føde hjemme i stuen

De fleste forbinder en fødsel med en klinisk fødestue, hvide kitler og besøg på fødegangen. Men faktisk vælger flere kvinder at føde deres barn hjemme

Primært sjællandske kvinder foretrækker at føde hjemme. (Foto: Colourbox)
Primært sjællandske kvinder foretrækker at føde hjemme. (Foto: Colourbox)

I Region Sjælland er antallet af børn, der kommer til verden på stuegulvet, steget fra 91 hjemmefødsler i 2004 til 205 i 2009, altså en stigning på 105 procent.

- De kvinder, der føder med hjælp fra os er lige fra helt unge kvinder, der skal være alenemødre til kernefamilier med alle typer uddannelse. Vi har også socialt svage familier, der vælger os, fordi vi har mere tid end i det almindelige hospitalssystem, siger jordemoder i hjemmefødselsordningen i Region Sjælland, Cecilie Risør til Newspaq.

Bedre tilbud på Sjælland
I resten af landet har antallet af hjemmefødsler ligget stabilt siden årtusindeskiftet, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Forklaringen på den voldsomme stigning i Region Sjælland skal findes i den særlige ordning, der kun tilbydes i netop den region.

Her har man otte privatpraktiserende jordemødre tilknyttet hjemmefødselsordningen, og i teams på to tager de hjem til de gravide kvinder før, under og efter fødselen.

På den måde er det de samme to jordemødre, der møder familien. I andre regioner er det den jordemoder, der er på vagt fra hospitalet, der kommer ud til hjemmefødslerne, og det kan i princippet betyde, at den fødende aldrig har mødt jordemoderen før.

- Familierne ønsker ro og tryghed, og så ønsker de at bestemme selv, siger Cecilie Risør fra Region Sjælland.

Interessen stiger
I Jordemoderforeningen ser man også tendensen. Her fortæller jordemødre i hele landet, at de møder flere og flere kvinder, der er interesserede i at føde i vante omgivelser.

Men usikkerheden ved ukendte eller skiftende jordemødre gør det mindre attraktivt at vælge hjemmefødsel, og det er ærgerligt, siger formand Lillian Bondo.

- Jeg mener ikke, at tilbuddet til kvinder, der ønsker at føde hjemme, er godt nok. Familien skal have mulighed for kontakt med få jordemødre fra graviditet til fødsel og efterbesøg siger Lilian Bondo.

Hun mener ikke man kan sige, at hjemmefødsler er bedre end hospitalsfødsler, det må komme an på familiens ønsker og behov. Men familierne skal have mulighed for at træffe valget på et ordentligt grundlag, og det har de ikke i dag.

- Vi ved, at hvis vi giver rigtig meget information, ro og undervisning inden en fødsel, så går fødslen også bedre. Så kan man lave bedre forløb over hele linjen, og så ville flere også vælge en hjemmefødsel, siger jordemoderformanden.

Og at familierne ønsker, at den lille ny skal komme til verden derhjemme, er den private fødselsklinik Maia i København et eksempel på. Her er antallet af hjemmefødsler steget til det dobbelte på bare fire år, og det skal ses i lyset af at et fødselsforløb her koster 21.000 kroner.