Skandalelægerne

Her er listen over de læger og sygeplejersker, som står på Sundhedsstyrelsens gabestok. Læs mere om de enkelte læger samt tandlæger, som også er i myndighedernes søgelys, på www.sundhed.dk

Sundhedsstyrelsens liste over læger der kokser, er ubehagelig læsning. (Foto: Alexander Schulz)
Sundhedsstyrelsens liste over læger der kokser, er ubehagelig læsning. (Foto: Alexander Schulz)

Allan Vangtorp, Speciallæge: Sundhedsstyrelsen finder, at Allan Vangtorp gennem en længere periode på uforsvarlig vis, har udskrevet det angstdæmpende og beroligende middel flunitrazepam/flunipam. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet, at indskrænke speciallægens ret til at udskrive dette lægemiddel.

Bent Heinild, Speciallæge i gynækologi og obstrik: Sundhedsstyrelsen har den 27. august 2007 midlertidigt frataget speciallæge Bent Heinilds autorisation som læge.

Birger Schroll, Praktiserende læge: Sundhedsstyrelsen har den 3. november 2006 frataget læge Birger Schroll retten til at ordinere metadon og buprenorphin indtil videre.

Dorit Theilade Larsen, Speciallæge i anæstesiologi: Er under skærpet tilsyn indtil videre. Patientklagenævnet har tre gange udtalt kritik af hendes faglige virke. Sundhedsstyrelsens mener, at hendes faglige virke vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienterne, da hun anvender medicinske behandlinger, der ikke er lægefagligt begrundede.

Elsebeth Refsgaard Sørensen, Speciallæge: Under skærpet tilsyn indtil videre. En et-årig pige skulle have fjernet en cyste på indersiden af kinden. Under operationen, der blev udført i fuld bedøvelse, anlagde speciallægen i stedet et dræn i begge af barnets ører. Cysten blev ikke fjernet. Herudover verserer der p.t. en ny klagesag mod hende.

Hans Valdemar Ersgaard, Speciallæge: Sundhedsstyrelsen har den 1. april 2008 midlertidigt indskrænket hans virke således, at han ikke må foretage smertebehandling med afhængighedsskabende lægemidler.

Jan Pelle, Speciallæge: Under skærpet tilsyn i et år indtil 25. februar 2010. Celleprøverne hos en yngre kvindes hendes egen læge havde givet mistanke om kræft. Jan Pelle foretog celle- og vævsprøver, og det efterfølgende prøvesvar viste kræft. Han foretog derfor keglesnit. Prøvesvaret viste, at der stadig var udtalt kræft. Men det overså lægen.

Jens Ole Fall, Speciallæge: Under skærpet tilsyn i et år indtil den 25. februar 2010. En yngre kvinde fik foretaget keglesnits-operation. Prøvesvaret viste, at der var udtalt kræft, men Fall skrev til patienten, at der ikke var alvorlige forandringer, så hun kunne nøjes med kontrol tre måneder senere. Først efter flere konsultationer opdagede han kræften.

John Victor Nykær Andersen, Speciallæge i psykiatri: Sundhedsstyrelsen mener, han behandler med flere forskellige antipsykotiske lægemidler, uden der foreligger umiddelbar klinisk relevant indikation, ligesom hans behandlingsform af patienterne ikke lever op til almindelig anerkendt standard.

John Kjersgaard Johansen, Læge: Under skærpet tilsyn i et år indtil den 2. juli 2010. Patientklagenævnet har i tre afgørelser udtalt kritik af ham i sager med telefoniske henvendelser til lægevagten, hvor han har lavet alvorlige fejlskøn. Han overså for eksempel tarmslyng hos en pige på 16 måneder med opkastninger og diarre samt blodige afføringer.

Karina Wexøe Larholm, Sygeplejerske: Under skærpet tilsyn i et år indtil den 1. september 2010. Det fremgår af en kritisk afgørelse fra Patientklagenævnet, at sygeplejerske Karina Larholm på børneafdelingen opsatte et drop med 50 procent sukkeropløsning i stedet for den af lægen ordinerede 10 procent sukkeropløsning.

Karl-Alexander Haak, Sygeplejerske: Under skærpet tilsyn indtil videre. En patient skulle have en vitaminpille og en pille mod forhøjet stofskrifte. Sygeplejersken knuste pillerne og hældte dem i sterilt saltvand, hvorefter han injicerede denne opløsning i et drop. Sundhedsstyrelsen oplyser, forkert administration af medicin kan have fatale følger for patienterne.

Kent Oyre, Fysioterapeut: Er siden den 29. august 2007 frakendt retten til at udføre manuelt manipulation af led.

Knut Terje Flytlie, Læge: Sundhedsstyrelsen har den 1. juli 2009 sat hans faglige virke under skærpet tilsyn indtil videre. Sundhedsstyrelsen har gennemgået flere af hans patientbehandlinger. Han har for eksempel flere gange anbefalet patienter at få trukket tænder ud, selvom der ikke var nødvendigt.

Lars Holm Johansen, Praktiserende læge: Har fra Patientklagenævnet modtaget kritik for sit faglige virke. Han har behandlet patienter med psykiske lidelser med medicin gennem længere tid uden en vurdering af den psykiske lidelses alvorlighed og uden en vurdering af behandlingens effekt.

Lene Høj, Speciallæge: Hendes faglige virke er under skærpet tilsyn indtil videre. Patientklagenævnet har blandt andet kritiseret, at hun i flere tilfælde ikke har fulgt den almindelige kliniske fremgangsmåde for udredning af allergi og i stedet foretaget en såkaldt ALCAT-test, som ikke beviseligt virker.

Marianne Juhler, Overlæge: Hun i seks tilfælde modtaget kritik af Patientklagenævnet. I et tilfælde ordinerede hun ikke blodfortyndende behandling efter en operation. Patienten fik efterfølgende en blodprop i benet. I et andet tilfælde forsøgte hun at tage en vævsprøve på venstre side af hovedet på en patient, selvom patienten havde fået påvist en hjernesvulst på højre side.

Oluf Mygind, Speciallæge i øjensygdomme: Under skærpet tilsyn indtil videre. På grund af mangelfuld behandling af en nærsynet patient endte patienten med at blive blind.

Søren Ventegodt, Læge: Sundhedsstyrelsen har den 20. december 2005 midlertidigt frataget hans autorisation som læge efter flere skandalesager om noget alternative og ofte seksuelt grænseoverskridende behandlinger.

Søren Hammen, Speciallæge i kirurgi samt gynækologi og obstetrik: Sundhedsstyrelsen har den 4. juli 2008 midlertidigt frataget hans autorisation som læge, mens styrelsen nærmere undersøger hans faglige virksomhed. Han er blandt andet dømt for at give en kvinde kæmpebryster. Implantaterne var så store, at de kunne ødelægge vævet.

Tibor Antonio Kodra, Speciallæge i øre-, næse og halssygdomme: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har udtalt kritik af hans faglige virke. Nævnet har fundet, at han uden at have indhentet informeret samtykke har opereret drøblen væk på en patient. Han har også aktuelt flere verserende klagesager hos Patientklagenævnet.

Torben-Lars Rosted Christensen, Speciallæge i psykiatri: Sundhedsstyrelsen har modtaget en klage over hans mangelfulde medicinske behandling af en yngre mand og har begrundet formodning om, at speciallægen ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed. Han har tidligere modtaget kritik fra Patientklagenævnet for sin mangelfulde behandling af narkomaner i 32 tilfælde.

Torben Møller-Christensen, Overlæge: Under skærpet tilsyn indtil videre. Patientklagenævnet har den 12. december 2008 udtalt kritik af, at han brugte en forkert metode til at forsøge at fjerne et modermærke på en barns arm Sundhedsstyrelsen har efterfølgende ikke kunne sikre sig, at han ikke fortsætter den kritisable faglige adfærd.