Farlig byldebakterie breder sig stadig

Antallet af danskere, der får infektioner med resistente stafylokokbakterier fra grise bliver ved med at stige

MRSA-bakterien bredte sig oprindeligt fra grise til mennesker, men i dag bliver mange smittet, uden at de har været i nærheden af en grisestald forud for infektionen. (Foto: Colourbox)
MRSA-bakterien bredte sig oprindeligt fra grise til mennesker, men i dag bliver mange smittet, uden at de har været i nærheden af en grisestald forud for infektionen. (Foto: Colourbox)

Bylder, sår eller indre betændelsestilstande i for eksempel knoglerne eller hjerteklappen.

Det lyder ikke rart, men det bliver langt værre, hvis det viser sig, at infektionen skyldes stafylokok-bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika.

Og stadig flere danskere får infektioner af stafylokok-bakterier, som er resistente overfor behandling med de fleste typer af antibiotika. Det drejer sig om de såkaldte MRSA-bakterier.

En stikprøveundersøgelse viser, at 16 procent af de danske svinebesætninger i 2010 var inficeret med bakterien CC398. (Arkivfoto: Jens Dresling/Polfoto) Sundhed Farlig bakterie fra svin truer danskerne

Det fremgår af DANMAP-rapporten for 2011 fra DTU, som viser udviklingen i brugen af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevare og mennesker i Danmark.

Ved ikke hvor smitten kommer fra
I 2011 blev 1292 danskere smittet med MRSA-bakterier. Det var en stigning på 18 procent i forhold til 2010. Dermed fortsætter udviklingen fra 2010, hvor antallet steg med hele 34 procent.

Stigningen har været relativ størst blandt ellers raske personer uden relation til sygehuse.

I cirka 12 procent af tilfældene har personerne haft kontakt til svin, men i en stor del af tilfældene er der ingen kendte risikofaktorer.

Der er også en stigning i antallet af tilfælde, som er erhvervet under udlandsophold. Derimod er antallet af tilfælde, hvor personen er smittet på et sygehus på et uændret lavt niveau - 61 tilfælde i 2011 mod 62 i 2010.

en hård tid Christina (t.v.), Tina og Flemming har magtesløse været vidner til, hvordan stafylokokker efter to banale knæoperationer nedbrød, svækkede og til sidst slog deres far (billede indsat) ihjel. (Foto: Nicolai Krimi Bakterier slog far ihjel <b>Læs også: Bakterier slog far ihjel</b>

Svin smittet ved transport
16 procent af de danske svinebesætninger var i 2011 inficeret med den såkaldte svine-MRSA, der kan smitte fra svin til mennesker. Men andelen af inficerede svin ved slagtning var betydelig højere, nemlig 44 procent.

Det tyder på, at mange svin blive smittet under transporten til slagteriet eller umiddelbart før slagtning.

Den stigende forekomst af svine-MRSA (MRSA-CC398) har bevirket, at kontakt til levende svin nu bliver skrevet ind som risikofaktor i den reviderede MRSA-vejledning til sundheds- og plejepersonale, som udkommer i efteråret 2012.

- Den fortsatte stigning af MRSA i samfundet og den stigende forekomst i landbruget skal tages alvorligt og bekæmpes, fordi den ellers på sigt kan føre til stigende forekomst på sygehusene, siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut.

DANMAP-rapport bliver lavet af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Danske forskere har fundet en ny variant af MRSA-bakterien:

- MRSA er en flerfoldig betegnelse for en resistent stafylokokbakterie, som er resistent over for alle antibiotika af penicillin, som ellers er den vigtigste behandling mod stafylokok. Men den er ikke multiresistent.

- MRSA kan give hudinfektioner som småbylder og børnesår, men er også den hyppigste årsag til sårinfektioner efter operationer, og kan give anledning til blodforgiftning, der kan være dødelig.

- Stafylokokker er en bakterie, som de fleste af os bærer i næsen helt naturligt. Men meget få bliver syge af det og det er først farligt, når infektionen går i blodet

- Der er 1400 tilfælde med blodforgiftning med stafylokokker om året. Heraf er 20 forårsaget af MRSA.

- Den nye variant af MRSA indeholder godt 60 procent af den hidtil kendte MRSA. Det er første gang i 50 år, at der er fundet en ny variant af bakterien

- 66 danskere har haft den 'nye' MRSA i kroppen i perioden fra 2004 til 2010. Det første tilfælde daterer sig tilbage til 1975.

1 af 2 MRSA kan give frygtelige bylder og sår hos dem, den rammer. (Foto: Åbenhedstinget)
2 af 2 MRSA-bakterien bredte sig oprindeligt fra grise til mennesker, men i dag bliver mange smittet, uden at de har været i nærheden af en grisestald forud for infektionen. (Foto: Colourbox)
0 kommentarer
Vis kommentarer