En ud af tolv kommer til verden uden sex

Hvert tolvte barn bliver nu undfanget ved kunstig befrugtning, viser nye tal

Otte procent af fødslerne i 2010 var det glædelige udfald af kunstig befrugtning. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

For første gang udgiver Sundhedsstyrelsen nu tal for hvor mange børn, der bliver undfanget ved kunstig befrugtning. I alt kom storken på besøg 4744 gange i 2010 som følge heraf.

I 2010 blev der udført 36.793 fertilitetsbehandlinger på danske klinikker. Godt 30.000 af behandlingerne blev udført på danske kvinder. De resterende behandlinger var på udenlandske kvinder, der gennemgik fertilitetsbehandling i Danmark.

Tallene for kunstig befrugtning viser en overvægt af tvillingegraviditeter i forhold til naturlig befrugtning.

Hvis man følger den gamle opskrift, er der cirka to procent chance for at få tvillinger. Men hele af 10 procent af graviditeterne efter insemination og 15 procent efter reagensglasbehandling førte til tvillinge-graviditeter.

Alder er meget vigtig, når man skal se på succesraten for kunstig befrugtning. 20 procent af reagensglasbehandlingerne af kvinder under 35 år resulterede i en fødsel. Den tilsvarende andel for kvinder over 40 år var syv procent.