Derfor virker det

Skadet væv kan have svært ved at hele efter strålebehandling, fordi strålerne skader blodkarrene, så blodtilførslen nedsættes.

I mange tilfælde kan disse stråleskader behandles i trykkammer. Behandlingen – også kaldet HBO (hyperbar oxygen) – hvor patienterne indånder 100 procent ren ilt, øger transporten af ilt ud i vævet, hvorved der dannes nye blodkar.

Trykket i kammeret gør, at kroppen frigiver stamceller fra patientens egen knoglemarv, så der kommer gang i reparationsprocessen.

Efter 20 behandlinger er mængden af stamceller ottedoblet.

Samtidig frigøres et hormon, der så at sige får blodkarrene til at spire og danne nye, raske blodkar, forklarer trykkammerets daglige leder, overlæge dr. med Erik C. Jansen.

På den måde er det så at sige kroppen, der heler sig selv.

Typisk består en serie af 30 behandlinger - en på alle hverdage i seks uger i træk af godt halvanden times varighed.

Sidste år var 3500 patienter i behandling i Rigshospitalets trykkammer. Af dem var omkring 75 procent tidligere strålebehandlede kræftpatienter.

- Omkring halvdelen af patienterne bliver helbredt, og 25 procent mærker en væsentlig bedring, siger Erik C. Jansen.