Læger vil modstræbende deltage i drenge-omskæringer

Læger bør frasige sig at hjælpe til ved omskæringer, hvis de har det dårligt med det, siger Lægeforeningen

Lægerne skal være til stede, når en jødisk eller en muslimsk dreng bliver omskåret, men det bliver modvilligt, lyder det fra Lægeforeningen.

Spørgsmålet er kommet på banen, efter at Sundhedsstyrelsen har lavet en ny vejledning, der gør, at omskæring af religiøse grunde fortsat er muligt.

Dermed kan ritualet fortsætte som hidtil. Tidligere har flere læger tordnet imod.

det, men Lægeforeningen er imod, at omskæring foretages uden for hospitalet og over hovedet på børnene, men vil ikke sætte sig imod ritualet, lyder det.

- Hvis du har nogen, der meget stærkt mener, at det rigtige er at blive omskåret, så nytter det ikke at stille sig imod, for så optrapper man konflikten. Det tjener intet mål.

- Vi mener i stedet, at man må oplyse og bruge det samme regelsæt, som man bruger for alle andre og dermed tilskynder til, at barnet selv kan tage afgørelsen, siger Lise Møller, der er formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg.

I vejledningen skriver Sundhedsstyrelsen, at omskæring af drenge er et operativt indgreb og dermed forbeholdt læger.

Dog står der videre, at læger kan gøre brug af medhjælp, så eksempelvis en læge kan være til stede ved en brit milah, når en rabbiner omskærer en dreng.

Når lægerne deltager i ritualet, anbefaler Lægeforeningen dets medlemmer at opfordre forældrene til at vente.

- Vi synes, de skal vente, til barnet selv kan bestemme, om det ønsker indgrebet med de risici, der kan være ved det, siger Lise Møller.

Lægeforeningen har ikke en fastlagt grænse for den beslutning, men siger, at det kan ske, før barnet runder eksempelvis 15 år. Det handler om, at barnet er i stand til at forstå, hvad det indebærer.

- Hvis den enkelte læge har det dårligt med at skulle være til stede, så bør vedkommende frasige sig at hjælpe, siger hun.

I Danmark skønnes det, at der foretages op mod 2000 omskæringer af drenge om året af religiøse årsager hos muslimer og jøder.

Det er primært læger, der står for omskæringen af muslimer, mens jødiske drenge omskæres af en rabbiner, hvilket typisk sker, når drengen er 8 dage gammel.