Først mistede de mor... nu kan erstatningen ryge

Michala og Christoffers fik erstatning, da deres mor døde af modermærkekræft - nu står de til at skulle betale pengene tilbage

På det lille landsted i Vedde i Sorø Kommune sidder Claus Steensen tilbage og undrer sig over, hvordan hans egen anke kunne koste Michala (9) og Christoffer (11) den erstatning, de havde fået efter deres mors død. (Foto: Per Rasmussen)
På det lille landsted i Vedde i Sorø Kommune sidder Claus Steensen tilbage og undrer sig over, hvordan hans egen anke kunne koste Michala (9) og Christoffer (11) den erstatning, de havde fået efter deres mors død. (Foto: Per Rasmussen)

TIP OS: Har du oplevet at miste erstatninger på samme måde? Fortæl din historie i en mail eller SMS/MMS til 1224 (alm. takst)

Det kan være risikabelt at anke beløbets størrelse, hvis man har fået erstatning for en patientskade.

Det måtte 54 danske patienter eller pårørende sidste år sande. Alle oplevede de, at deres egen anke førte til en afgørelsen, som betød, at den erstatning de havde fået, kunne forlanges tilbagebetalt.

Det viser en opgørelse, som Patientskadeankenævnet har lavet for Ekstra Bladet.

Michala på ni år og Christoffer på 11 bliver en del af den statistik, når ankenævnet kommer med sin næste årsberetning.

Hele historien: Mistede mor - nu er deres erstatning i fare

De har fået omkring 950.000 kroner i erstatning for tabet af deres mor, som ifølge Patienterstatningen mistede livet til modermærkekræft, fordi to læger ikke gjorde deres arbejde ordentligt.

Men der blev ikke givet erstatning for erhvervsevnetab, og den del ankede børnenes far Claus Steensen.

I april i år omgjorde Patientskadeankenævnet så afgørelsen. Lægerne havde ikke fejlet og Region Sjælland har på den baggrund forlangt pengene tilbagebetalt.

- Det her handler om mine børn, og derfor tager jeg sagen hele vejen igennem retssystemet. De får ikke en krone, før sagen er helt afgjort, siger Claus Steensen til Ekstra Bladet.

Han har besluttet at anke afgørelsen og derfor har Region Sjælland besluttet at sætte tilbagebetalingskravet på standby indtil retten har talt.

Claus Steensen kan ikke forstå, at ankenævnet af egen drift kan tage hele ansvarsspørgsmålet op, selv om det ikke er det, der er anket.

Ankenævn: - En helt forfærdelig sag  

Erstatningsadvokat Britha Bunk oplever i stigende grad, at klienter ikke tør anke af frygt for, at det giver bagslag. Men hun mener slet ikke, at der er lovhjemmel til at forlange erstatningerne tilbagebetalt.

- At omgøre ansvaret og forlange pengene tilbage er rent juridisk to forskellige ting, siger Britha Bunk, som ikke har noget med Claus Steensens sag at gøre.

- Det har man taget højde for i Arbejdsskadesikringsloven, som beskytter fru Jensen mod at blive mødt med et tilbagebetalingskrav, når hun i god tro har modtaget et beløb på baggrund af en forkert afgørelse i første instans, fortæller Britha Bunk og sender et spørgsmål videre til politikerne:

- Hvorfor skal der være forskel på de to love?

Syv blodpropper - men ingen pension til Gitte  

Hos Patientskadeankenævnet peger kontorchef Camilla Hammer på en højesteretsdom fra 2005, som giver nævnet lov til at omgøre afgørelser til ulempe for en patient, der selv anker.

- Den dom siger ikke noget om, at I også må forlange pengene tilbagebetalt?

- Det forholder vi os heller ikke til. Vi sender afgørelserne ud, hvorvidt regionerne kræver pengene tilbage, blander vi os ikke i siger Camilla Hammer.

Hun er bekendt med, at der gælder en anden praksis i arbejdsskadesager. Men det må ifølge kontorchefen være op til politikerne, om den praksis skal udbredes til også at gælde for patientskader.

TIP OS: Har du oplevet at miste erstatninger på samme måde? Fortæl din historie i en mail eller SMS/MMS til 1224 (alm. takst)