Mister autorisationen hos vores naboer: Skræklæger kan fortsætte i Danmark

Læger, som har mistet deres autorisation i Norge og Sverige, har fortsat tilladelse til at behandle danske patienter - og flere af dem gør det

En dansk læge mistede efter et vikariat på et norsk hospital sin norske læge-autorisation. En patient døde kort efter denne var blevet tilset af lægen, men i stedet for at aflægge en forklaring, tog lægen tilbage til Danmark. Her fortsatte han sit arbejde på Bornholms Hospital og ignorerede de norske myndigheders henvendelser. Se i indslaget, hvordan direktøren på Bornholms Hospital forholder sig til sagen.

Kender du til læger, sygeplejersker eller tandlæger, der arbejder i Danmark selvom de har fået indskrænket eller mistet autorisationen i Norge eller Sverige? Skriv til os på 1224@eb.dk /sms til 1224 (koster alm sms-takst) eller send en mail til journalisterne på aee@eb.dk eller peter@eb.dk.

Vil du have lyst til at blive behandlet af en læge, som danske hospitaler mener er til fare for patienterne?

Vil det være okay med dig, at din psykiater var dømt for at misbruge sine patienter seksuelt?

Du ville sandsynligvis sige nej tak. Men det valg får du ikke, hvis det står til Sundhedsstyrelsen.

I sidste uge kunne TV2 afsløre, at en psykiater havde mistet sin norske autorisation, da han blev taget i seksuelt misbrug af sine patienter. Men efterfølgende fik psykiateren arbejde i Danmark, hvor han fortsatte med at misbruge patienter.

Psykiater-sagen er dog langt fra enestående. Ekstra Bladet har fået aktindsigt i 18 andre sager fra Norge og Sverige, hvor blandt andet fejlbehandlinger og patientskader har ført til, at læger har mistet, fået indskrænket deres autorisation eller er blevet sat på tre års prøvetid.

Sundhedsstyrelsen er blevet orienteret om samtlige sager, men har alligevel besluttet at lade lægerne beholder deres danske autorisation. I mindst tre af sagerne har læger efterfølgende arbejdet på danske hospitaler.

Hans patient døde i Norge - fortsatte som læge i Danmark

- Det er mærkværdigt, at læger kan miste deres autorisation i et land og så bare trække en ny op af lommen og bruge den, siger Kent Kristensen, lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, som har fået forelagt de mange sager.

- En læge bliver ikke bedre af at krydse landegrænsen. Det er derfor muligt at fratage en dansk autorisation på baggrund af forhold begået i udlandet. Men det skal så være fejl, der også efter dansk ret vil medføre tab af retten til at praktisere som læge. De betingelser er opfyldt i flere af disse sager, vurderer Kent Kristensen.

Alligevel har Sundhedsstyrelsen altså besluttet at lade de 18 læger beholde deres danske autorisation.

- Denne sagsbehandling bærer præg af en vis berøringsangst for at bruge de sanktioner, som loven giver mulighed for, mener Kent Kristensen.

Hos Danske Patienter, som organiserer 17 patientorganisationer og 870.000 patienter, er man rystet.

- Det lyder helt vildt. Som patient skal man kunne stole på, at de læger, som arbejder i Danmark, har de nødvendige kvalifikationer, siger Annette Wandel, chef for kvalitet og politik hos Danske Patienter.

Sig til hvis I kommer til Danmark

I stedet for at tage lægernes autorisationer sender Sundhedsstyrelsen dem typisk et brev, hvor man beder dem om at sige til, hvis de på et tidspunkt vil tage arbejde i Danmark. Det er dog ikke noget, som forhindrer lægerene i at ignorere den besked.

- Det virker ikke som en sikker proces for patienterne. Hvis man har fået taget sin autorisation i andre nordiske lande, så skal det have konsekvenser. Det virker som det mest sikre, at lægerne igen skal søge om autorisationen, hvis de kommer til Danmark, mener Annette Wandel.

- Sagerne har alle det til fælles, at man i andre nordiske lande har fundet anledning til at fratage eller indskrænke autorisationen. Alene det giver grund til undren over, hvorfor man ikke gør andet end at skrive til folk, at de lige skal henvende sig, hvis de begynder at praktisere i Danmark, siger Kent Kristensen.

Sundhedsstyrelsen forklarer, at man jævnligt kører skræklægerne igennem forskellige registre for at sikre, at de ikke er begyndt at praktisere i Danmark. Noget kunne dog tyde på, at det kontrolsystem har sine mangler.

I korrespondancen med Ekstra Bladet oplyser Sundhedsstyrelsen nemlig, at man netop har fundet ud af, at en af lægerne bor i Danmark. Derfor har man indkaldt ham til en samtale. I cpr-registeret fremgår det dog, at lægen tilflyttede sin nuværende danske adresse for mere end to år siden.

En anden læge er ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger flyttet til Sverige, men han har ifølge cpr-registeret boet på sin nuværende adresse i København i halvandet år.

- Det vidner om, at Sundhedsstyrelsens kontrol ikke er et særligt fintmasket net, mener Kent Kristensen, som får opbakning fra Annette Wandel.

- Det lyder som en meget sårbar procedure, som betyder, at man på danske hospitaler risikerer at stå med en læge, hvor man ikke ved, at vedkommende faktisk har en potentiel sag, som kan koste autorisationen, siger hun.

Sundhedsstyrelsen: - Vi beder dem sige til, hvis de kommer til Danmark

Loven tillader det ikke.

Sådan forklarer Sundhedsstyrelsens chef for Embedslægeinstitutionen Øst og Tilsyn Anette Lykke Petri, hvorfor man har ladet en stor gruppe læger beholder en pletfri dansk autorisation, selv om de har fået den taget eller indskrænket i vores nordiske nabolande.

- Teoretisk set kan vi godt fratage en autorisation på baggrund af forhold begået i et andet land. Men det skal være virkeligt grelt, og vi skal kunne sandsynliggøre, at den pågældende vil være til skade for patientsikkerheden. Så hvis vi går til en dommer, vil han afvise sagen, hvis ikke lægen arbejder i Danmark.

- Hvor ved du det fra? Har I nogen sinde forsøgt at få autorisationen taget fra en læge, som ikke arbejder i Danmark?

- Nej, det har vi ikke. For autorisationsloven skal forstås sådan, at det er den danske patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen skal varetage, og hvis lægen ikke behandler danske patienter, så er danske patienter ikke er i fare.

- Lektor i sundhedsret Kent Kristensen siger, at I godt kan tage autorisationen, selv om lægen ikke arbejder i Danmark?

- Det er da ikke utænkeligt, at vi vil forsøge det på et eller andet tidspunkt, hvis vi kommer i sådan en situation. Men vores erfaringer fra andre sager er, at der skal rigtigt meget til for, at vi kan tage autorisationen.

- Set fra patienternes side er det så i orden, at I ikke tager sådanne sundhedspersoners autorisationer, før de begynder at behandle danske patienter?

- Sådan kan man ikke konkludere, for vi beder lægerne om at melde sig, hvis de kommer til landet.

- Hvad forhindrer dem i at tage arbejde i Danmark uden at rette henvendelse til jer?

- Det er der ikke noget, som forhindrer dem i. Derfor tjekker vi dem med jævne mellemrum i forskellige vores registre, så vi kan se, at de ikke er flyttet til Danmark eller arbejder her.

- I forbindelse med den aktindsigt jeg søgte, blev I opmærksomme på, at en af lægerne bor i Danmark, og derfor har I kaldt ham til samtale. Men den læge har boet i Danmark i mindst to år, så hvor godt synes du, det kontrolsystem er?

- Jeg kan ikke kommentere den konkrete sag, men vi slår ikke kun op i cpr-registeret, vi laver udvekslinger med andre myndigheder og kigger på, om de udskriver medicin i Danmark. Lægerne må jo godt bo i Danmark, så længe de ikke arbejder her som læger og behandler patienter. For at Sundhedsstyrelsen kan føre sit tilsyn, kræver det, at vi har en viden om at lægerne arbejder i Danmark.

- Men hvis I allerede ved, at han ikke arbejder som læge i Danmark, hvorfor kalder I ham så ind til en samtale?

- Hvis det er en læge, der ikke er gået på pension eller andet, så kunne der være en potentiel fare for de danske patienter, og så er det meget godt at få lægen ind til en samtale og finde ud af, hvorfor vedkommende ikke arbejder som læge, eller om vedkommende overvejer at starte lægefagligt arbejde igen.

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.