Ugens vagthund: Bortvist for at træne i undertrøje

Kunde i Fitness World blev blacklistet, fordi han trænede i undertrøje - men det står ikke i reglerne, at han ikke må træne i den

Behtash Roshani Honar foran Fitness World i Taastrup,  hvor hverken han eller hans trøje længere er velkomne. (Foto: Jakob Jørgensen)
Behtash Roshani Honar foran Fitness World i Taastrup, hvor hverken han eller hans trøje længere er velkomne. (Foto: Jakob Jørgensen)

Hej Vagthund

Indtil for nylig har jeg gennem to år trænet flere gange om ugen i Fitness World. Jeg træner på et højt niveau med henblik på at stille op til DM i bodybuilding. Jeg kommer normalt i Taastrup-afdelingen, men jeg har også benyttet mig af andre Fitness World-centre i og omkring København.

Forrige uge var jeg så i Fitness World på Lyngbyvejen på Østerbro, hvor jeg havde en ganske normal trænings-session, lige indtil centerlederen kom hen og sagde, at jeg ikke måtte træne i undertrøje.

I starten troede jeg ikke, hun mente det alvorligt. Men jeg fik så at vide, at jeg ville blive bortvist, hvis ikke jeg tog en T-shirt på. Det skal lige nævnes, at mange af de andre medlemmer, som overværede situationen, bagefter kom over til mig og sagde, at alle i centret træner i undertrøje, og at det var en mærkelig påtale.

Nå, men jeg valgte til sidst at tage en T-shirt på for at undgå at blive bortvist. Jeg har efterfølgende været i samme center to gange og trænet i undertrøje, uden at det er blevet påtalt.

Sidste fredag var jeg så dernede igen, og under træningen kommer centerlederen igen hen til mig. Hun siger, at vi allerede havde talt om det, og hvis jeg ikke tog en T-shirt på, ville hun bortvise mig.

Jeg svarede, at jeg ikke forstod, hvorfor jeg ikke måtte træne i en undertrøje, når alle andre gør det, og at det desuden ikke fremgår af deres ordensreglement, at man ikke må træne i undertrøje. Uenigheden førte til en diskussion, hvor det endte med, at jeg fik slettet mit medlemskab og blev blacklistet. Jeg har siden fået at vide, at de fastholder, at jeg er blacklistet, fordi min undertrøje er for ’vulgær’.

Jeg ved ikke, hvor og hvordan jeg skal klage, men jeg vil bare gerne have en vurdering af, om de kan bortvise mig på den måde.

Venlig hilsen Behtash Roshani Honar

Vagthunden: Usaglig forskels- behandling

Kære Behtash

Som medlem af et fitness-center eller lignende skal man naturligvis følge de retningslinjer, som måtte være fastsat af det pågældende sted. Reglerne vil ofte bunde i et hensyn til de øvrige medlemmer, sikkerhed, eller lignende forhold.

Omvendt skal reglerne være baseret på saglige og rimelige kriterier, så der er grænser for, hvad indholdet kan være.

På samme måde kan der som udgangspunkt ikke forskelsbehandles med en konkret ’blacklistning’, medmindre dette er begrundet i et sagligt og rimeligt hensyn – uanset eventuelle forbehold i skriftlige betingelser for medlemskabet.

Nu har jeg ikke det nærmere indblik i, hvad der specifikt har givet anledning til at vurdere din påklædning for ’vulgær’ i forhold til andre undertrøjer, men umiddelbart virker det besynderligt, hvis alene uenigheden om den pågældende trøje har medført en egentlig bortvisning. Med andre ord forekommer det vidtgående – også set i forhold til, at du har trænet flere gange i samme trøje uden problemer.

I første omgang vil det bedste naturligvis være, hvis du kan blive enig med Fitness World om en løsning. Er det ikke muligt, vil jeg ikke udelukke, at Forbrugerklagenævnet vil kunne tage stilling til et eventuelt kontraktbrud i forhold til berettigelsen af bortvisningen og opsigelsen af dit medlemskab –  herunder det økonomiske mellemværende, som måtte stå tilbage.

Venlig hilsen Jakob Steenstrup

Fitness World: Den er for nedringet

Ifølge direktør i Fitness World Per Lyngbak Nielsen er der intet besynderligt ved bortvisningen af Behtash Roshani Honari.

– Centerlederen har vurderet den konkrete situation og sagt, det er ikke sådan, vi gør her. Jeg støtter hendes konklusion, siger direktøren.

– Hvorfor må han ikke træne i undertrøje?

– Nu er vi ovre i sådan noget med, hvad er en undertrøje. Denne her er ifølge centerlederens vurdering for nedringet. I virkelighedens verden er det sikkert også sådan, at afhængig af hvordan man ser ud, så kan den ene få lov, og den anden kan ikke.

– Så der er altså forskellige dresscodes?

– Selvfølgelig er der forskel på, om det er i et fiskermiljø i Esbjerg eller på Østerbro. Det skal passe med, hvordan man gør det lokale sted.

– Hvordan kan I bortvise ham, når han ikke bryder de regler, som står i jeres ordensreglement?

– Det har været vurderingen, at undertrøjen også falder inden for de rammer.

– Hvordan hænger det sammen, at man nogle steder gerne må træne i undertrøje, og andre steder ikke må?

– Aner det ikke! Det, jeg sagde, var, at det er op til den lokale centerleder at træffe en afgørelse. Og der er jo væsentlig forskel på, om du er 120 kilo tung og to en halv meter stor. For så ser du jo værre ud, end hvis du er en lille fugl på 45 kilo.

– Så det har noget med folks størrelse at gøre?

– Det er jo det samlede billede, der gør, om tingene passer sammen. På nogle piger er noget jo også til kanten, og på andre er den samme ting pervers.

– Hvorfor forskelsbehandler I på den måde?

– Det er jo din udlægning. Jeg mener, der er blevet foretaget en fornuftig, situationsbestemt bedømmelse. Og sund fornuft er vigtig for Fitness World.

– Hvordan kan man kalde det sund fornuft, at nogle må træne i undertrøje, og andre må ikke?

– Det er, fordi du har en meget bred definition af, hvad en undertrøje er.

– Nu har Behtash allerede betalt medlemskontingent. Bør I så ikke betale ham det tilbage?

– Jeg har ikke mere at sige til det. Men ret skal være ret.

– Men hvis ret skal være ret, får han så sine penge igen?

– Det har jeg ikke yderligere kommentarer til, siger direktøren.

Få gratis hjælp

Er du usikker på dine rettigheder som forbruger, så ring og få hjælp hos Forbrugerrådets Rådgivning.

Vi har åbent mandag til fredag kl. 9.00-15.00 på telefon 77 41 77 01.

Du kan også finde hjælp her: tænk.dk/råd