Fik rykkeren før parkeringsbøden

Vagthundene: Ali A. Razvi nåede ikke at få parkeringsbøden, før han modtog første rykkergebyr, som han nu nægter at betale

Kan det passe, at man skal betale rykkergebyrer for en parkeringsbøde, man aldrig har modtaget, spørger Ali A. Razvi. (Foto: Mads Winther)
Kan det passe, at man skal betale rykkergebyrer for en parkeringsbøde, man aldrig har modtaget, spørger Ali A. Razvi. (Foto: Mads Winther)

Kære Vagthundene

Jeg har et urimeligt problem med Europark. Min kone parkerede for noget tid siden på Fisketorvet og havde i den forbindelse glemt at stille P-skiven, men da hun returnerede til bilen, var der ikke nogen bøde.

Lidt tid efter fik vi en rykker for en parkering på Fisketorvet med 100 kroner i rykkergebyr. Jeg skrev til Europark to gange via deres web- site, hvor jeg bad dem fremlægge dokumentation for bøden og forklarede, at vi ikke havde modtaget den første bøde og derfor ikke ville betale 100 kroner i rykkergebyr.

Overgivet til inkasso
Men jeg fik igen en rykker med ekstra 100 kroner i gebyr. Lidt senere fik jeg dokumentation for bøden og betalte derfor de 510 kroner, men skrev til dem, at jeg ikke ville betale de to gange 100 kroner i gebyr med henvisning til, at jeg havde klaget første gang, og at den oprindelige afgift, der skulle være placeret i bilens forrude, ikke var der, da min kone returnerede til bilen.

Lørdag 4. juli modtog jeg et svar fra Europark med posten - dateret den 22. juni - hvori der uden begrundelse stod, at de fastholdt gebyret på 200 kroner, og at hvis jeg ikke indbetalte inden 3. juli 2009, blev sagen overgivet til inkasso.

Nu er sagen den, at jeg først modtog brevet 4. juli, og postbudet har over for mig erkendt, at det det er Post Danmarks fejl, at det blev leveret med så mange dages forsinkelse.

Kan det virkelig være rimeligt, at jeg nu bliver overført til inkasso for noget, jeg har gjort indsigelse imod to gange, og at jeg sidste gang ikke kan nå at gøre indsigelse, da brevet bliver leveret efter fristens udløb?

Håber virkelig, at I kan hjælpe mig med denne sag. Synes det er ærgerligt, at jeg nu skal overleveres til inkasso uden grund, og at jeg bliver tvunget til at betale de 200 kroner i urimelige gebyrer!

Venlig hilsen
Ali A. Razvi

Du har retten på din side
Kære Ali A. Razvi

Du har gjort det helt rigtige ved at gøre indsigelser over for Europark, så snart du modtog rykkergebyret. Det er Europark, der skal bevise, at du har modtaget afgiften.

Vestre Landsret har afsagt en dom, der vedrører samme problemstilling. Her kom retten frem til, at det ikke kan anses for tilstrækkeligt at sætte et girokort i en forrude, hvis forbrugeren bestrider at have modtaget det.

Som du fremlægger din sag for mig, så gør det samme sig gældende i dit tilfælde. Det vil sige, at Europark ikke kan forlange et rykkegebyr med mindre, de kan bevise, at du har modtaget parkeringsbøden, og det har de ikke bevist.

Du betalte bøden med det samme, du fik den, og gjorde samtidig indsigelser over rykkergebyret. Derfor er det min umiddelbare vurdering, at de heller ikke kan pålægge dig det andet rykkergebyr.

Jeg vil råde dig til at skrive til Europark og på baggrund af landsrettens dom kræve fritagelse for betaling af rykkergebyrerne. Hvis de fastholder betaling af rykkergebyrerne, må du henvende dig til en advokat og føre sagen ved retten.

Hvis du vinder sagen, skal Europark som udgangspunkt erstatte dine udgifter til sagen. Du skal være opmærksom på, at det i sidste ende er retten, der bestemmer, hvem der dækker sagens omkostninger.

Venlig hilsen
Martine Kiding

Europark: Sagen er stoppet
Ali A. Razvi kommer ikke til at betale de 200 kroner i rykkergebyrer. Mest af alt fordi Europarks kunde Fisketorvet har bedt om at få sagen stoppet. Det fortæller advokat Keld Norup, som håndterer klagesager for Europark.

- Overordnet kan jeg sige, at sagen er stoppet. Det er den allerede fra 13. juli, så det er før, du har ringet. Og det er Fisketorvet, som har ringet til Europark, og har bedt om at få trukket sagen tilbage. Så der sker ikke mere i sagen, efter han har betalt de 510 kroner, og den er ikke overgået til retslig inkasso, siger Keld Norup.

- Men når jeg begynder at kigge på den, må jeg også sige, at den gode hr. Razvi ikke fortæller alle omstændighederne, for han har fået to rykkerbreve, før han betaler, og før han kommer med sin klage.

- Vi kan altid strides, om der kan opkræves rykkergebyrer første gang, man henvender sig, hvis man siger, at man aldrig har set bøden. Der ligger en landsretsafgørelse, det er helt korrekt, men vi har før krydset klinger med Forbrugerstyrelsen og forklaret, hvordan vi tolker den afgørelse, konstaterer Keld Norup og fortæller, at den principielle sag er anket til Højesteret.

Har du en sag, som vagthundene skal se på, så skriv til vagthund@eb.dk