Telmore nægter at reparere min mobil

Vagthundene: Zlatan Delics telefon har været til reperation to gange, men er ikke ordnet. Selvforskyldt mener Telmore

I snart tre måneder har Zlatan kæmpet med Telmore om en mobil, der ikke virker. Telmore mener det er Zlatans egen skyld - men kan det nu passe? (Foto: Mads Winther)
I snart tre måneder har Zlatan kæmpet med Telmore om en mobil, der ikke virker. Telmore mener det er Zlatans egen skyld - men kan det nu passe? (Foto: Mads Winther)

Kære vagthunde

Jeg købte i juni en telefon hos www.telmore.dk, men batteri og oplader virkede ikke, som det skulle. Efter at have talt med telmore tre uger efter købet, fik jeg at vide, at jeg bestemt ikke måtte få en ny, men at den kunne repareres.

De meddelte, at reparationstiden højst var 14 dage, men der gik tre uger. Efter en uge fik jeg en lånetelefon, men den virkede ikke.

Da jeg fik min egen telefon retur, virkede den, men efter fem timer, var batteriet løber tør - og telefonen var endda på standby.

Jeg ringede samme dag og meldte fejlen, og de ville have den ind til reparation igen.

Jeg ville hellere have den ombyttet, men det måtte jeg ikke, og sendte telefonen til dem igen.

Efter to til tre uger fik jeg min telefon retur. Der var vedlagt en rapport, hvor der stod, at telefonen havde en vandskade, og at en 'printer' var i stykker. Derfor havde telmore ikke lavet den.

Jeg ringede til kundeservice, som meddelte, at det var der intet at gøre ved. Det var min fejl, og jeg skulle betale abonnementet.

Jeg forklarede ham, at telefonen ingen vandskade havde, da jeg havde telefonen, og at den fungerede fint - bortset fra at den løb tør for strøm efter tre - fem timer.

Han afviste mine protester, og nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre?

Telmore skal bare se at komme i gang
Kære Zlatan Delic

Som udgangspunkt er det dig som køber, der selv må vælge, om din defekte telefon skal ombyttes eller repareres. Men sælger har mulighed for at afvise en ombytning, hvis det påfører ham/hende uforholdsmæssige omkostninger. Sælgeren kan som udgangspunkt ikke afvise alene, fordi det er dyrere at ombytte end at reparere - omkostningerne skal være uforholdsmæssige. Det er altid en konkret vurdering, hvad uforholdsmæssige omkostninger er, og jeg kan derfor ikke svare på, om Telmore med rimelighed kunne afvise dit krav om ombytning.

I stedet for ombytning besluttede Telmore at reparere din telefon. Reparation skal foregå inden for rimelig tid - men også begrebet 'rimelig tid' er en konkret vurdering. Forbrugerklagenævnet har tidligere truffet en afgørelse, hvor forbrugeren kunne forlange pengene tilbage for sin telefon, da fejlen stadig ikke var afhjulpet efter 14 dages reparationstid. I dit tilfælde vil jeg derfor umiddelbart mene, at de har været meget længe om at reparere, da de har brugt ca. tre uger i begge omgange, men om du er berettiget til at få pengene tilbage, er en konkret vurdering.

Telmore hævder, at telefonen er i stykker, fordi den er væskeskadet. Desværre er det typisk sådan med fugt, at det er meget vanskeligt at bevise, hvornår fugtskaden er opstået. Det kan også blive svært at bevise, hvem der har påført telefonen en væskeskade.

I dit tilfælde har Telmore allerede én gang repareret din telefon for denne fejl - uden at konstatere at fejlen skyldtes en fugtskade. Det kunne tyde på, at fejlen ved din telefon ikke skyldes fugt, og hvis det er tilfældet, så kan Telmore ikke bare afvise reparation på grund af fugt.

Jeg synes derfor, at du skal kontakte Telmore igen og forklare, at fugten ikke var konstateret ved den første reparation af telefonen, og at du derfor gerne vil vide, om fugtskaden er årsag til, at telefonen stadig ikke kan lade. Hvis de fastholder dette, og fortsat hverken vil reparere eller give dig en ny telefon, så kan du klage til Forbrugerklagenævnet.

Med venlig hilsen
Martine Kiding

Telmore: Telefonen er fugtskadet
- Vi har ikke haft held med at udtrykke os tydeligt nok overfor kunden. Det sker ofte, at kunden har en opfattelse af, hvad en telefon kan tåle, og producenten har en anden, siger Telmores pressekontakt, Michael Koch.

- Derfor har Telmore en folder, man lægger ved samtlige telefoner, der bliver solgt. I brochuren står i god, dansk tale, hvordan man skal behandle sin telefon. Det har der også ligget i denne her. Det er et faktum, at telefonen er fugtskadet, siger Michael Koch.

Har du en sag, som vagthundene skal se på, så skriv til vagthund@eb.dk

Gode råd
- Vær forsigtig med at opbevare din mobiltelefon i fugtigt miljø - for eksempel en regnvåd jakkelomme eller taske. Den kan få en væskeskade, som typisk ikke er dækket af købelovens regler.

- Hvis du selv er skyld i, at apparatet går i stykker, fordi du ikke har opbevaret det rigtigt, så er forretningen ikke forpligtet til at reparere det.

- Som udgangspunkt er det dig som køber, der har valgfrihed mellem reparation eller ombytning. Sælgeren kan afvise at ombytte, fordi det bliver uforholdsmæssigt meget dyrere end at reparerer. Men sælger skal bevise, at ombytning påfører ham uforholdsmæssige omkostninger, hvis han afviser ombytning.

Kilde: Forbrugerstyrelsen