Forlad Danmark

null

FORLAD DANMARK. Rejs Hjem. Så kort kan det siges, og så kort siges det af to indvandrerpolitikere, Mohammed Rafiq, som er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, og A. Ben Haddou, der er medlem af Borgerrepræsentationen i København for CD.

Opfordringen gælder Hizb-ut-Tahrirs medlemmer. Og hvad er så Hizb-ut-Tahrir? Som Ekstra Bladets Annelise Pedersen har afsløret, er det en fundamentalistisk islamisk bevægelse, der anslås at have op mod en snes fuldtidsmedlemmer i Danmark. Ikke mange, men de er farlige, fordi de sår had mod Danmark og det store flertal af fredelige danske muslimer.

På hvert af deres møder samler de 400 til 500 mennesker. De har godt fat i unge kriminelle muslimer. De infiltrerer alle fredelige møder, hvor de råber op og forsøger at skabe misnøje. De hader og foragter samarbejde og integration i Danmark. De vil skabe en islamisk stat overalt i verden, hvor kun islam skal herske.

PÅ TO VIDEOBÅND på i alt seks timers varighed opfordrer bevægelsens tre ledende medlemmer til hellig krig jihad. Ekstra Bladet har sat navne og billeder på disse mænd. De hedder Fadi Abdullatif, Emir Shamil Degirmenci og Bilal. Den første er bevægelsens talsmand. Dog ikke for tiden, hvor han er gået under jorden. Den anden er foredragsholder og en lidenskabelig fjende af USA og vesten. Den tredje er rabiat modstander af integration.

Bevægelsen har en hjemmeside, som stadig sender, selvom udbyderen påstår, at den er lukket. Her opfordres til hellig krig mod alle ikke-muslimer. Nu er Hizb-ut-Tahrir meldt til politiet for overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b og grundlovens paragraf 78, der foreskriver, at bevægelser og foreninger, der opfordrer til samfundsomvæltning med vold, skal opløses.

ANMELDERNE ER de to indvandrerpolitikere, der selv udfører et hestearbejde, for at flygtninge og indvandrere kan falde til i Danmark på de forudsætninger, der er det danske samfunds.

Så må vi jo se, hvad anmeldelserne fører til. Sandsynligvis ikke til så meget, fordi dansk politi des-værre pr. definition ikke har lyst til at røre ved den slags betændte bevægelser. Bevisbyrden kan være tung at løfte, og sager af denne karakter er uigennemsigtige og besværlige at have med at gøre. Løber i reglen ud i sandet.

ALLIGEVEL SKAL det prøves. Når bevægelsen vil bekæmpe vesten med vold i en hellig krig, som alle muslimer påstås forpligtet af, så gælder opfordringen også Danmark.

Derimod er det naivt at tro, at de vil rejse hjem eller bare forlade Danmark. Selve ideen med deres ophold er at infiltrere det muslimske miljø og skabe grobund for den islamiske stat.

Også her.