Cannabis som medicin

CANNABIS SOM MEDICIN

Cannabis er en fællesbetegnelse for alle de produkter - fx. pot og skunk - der fremstilles af hampplanten.

Cannabinoider er en fællesbetegnelse for de aktive stoffer i cannabis, som påvirker kroppen. Der findes mere end 70 forskellige cannabinoider, som virker på hver sin måde.

I medicinsk sammenhæng tales der oftest om to stoffer: CBD og THC (det euforiserende stof). Der findes ingen evidens for, at CBD har en effekt uden THC, men i USA er der forsøg i gang, hvor børn med epilepsi behandles med CBD alene.

HVAD KAN CANNABIS
Generelt mangler der klar, videnskabelig evidens og viden om effekt og bivirkninger af cannabis til medicinsk brug, men der er lavet visse forsøg, der indikerer en positiv effekt.

Cannabinoider kan påvirke centralnervesystmet og kliniske har forsøg har vist, at stofferne reducerer spasmer og virker lindrende på kroniske smerter. Forskning viser, ifølge Kræftens Bekæmpelse, også, at thc har en effekt mod kvalme efter kemoterapi, og at terminalt syge patienter har opnået en smertelindring med cannabis.

Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder kan medicinsk cannabis desuden modvirke kvalme, vægttab og svækkelse på grund af aids, og ligeledes mindske kvalme og opkast i forbindelse med behandlingen af HIV-infektionen eller hepatitis C. Forskning har også vist positive effekter ved grøn stær og tourettes syndrom. Endelig har patienter og læger rapporteret om positive virkninger på blandt andet Krohns, blødende tyktarmsbetændelse, epilepsi, kløe, migræne, gigt, leddegigt, ADD (en type ADHD, red.), og hjernerystelse. Disse positive effekter er dog ikke påvist ved videnskabelige undersøgelser.

BIVIRKNINGERNE
I et notat fra 2015 henviser Lægemiddelstyrelsen til Hollands Sundhedsministeriums information om bivirkninger ved medicinsk anvendelse af cannabis. Holland har i mere end ti år ordineret cannabis til patienter og erfaringen er, at de generelt tolererer medicinsk cannabis godt, og at de bivirkninger, der opstår, som regel skyldes, at der er blevet indtaget en for høj dosis, eller at patienten har indtaget rusmidler med medicinen.

Bivirkningerne kan blandt andet være humørsvingninger, søvnløshed, hjertebanken, mundtørhed og en euforiserende effekt. Hvilke bivirkninger, der kan opstå på lang sigt, er uvist.

CANNABIS OG KRÆFT
Grundet stor interesse for cannabis i forbindelse med kræftbehandling er der de seneste år lavet hundredvis af laboratorieforsøg med cannabis. Flere studier har vist, at nogle aktive stoffer (cannabinoider) i cannabis har en hæmmende effekt på kræftceller. Nogle laboratorieforsøg omvendt vist, at cannabinoider kan have en stimulerende virkning.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse har forsøg med kunstigt fremstillet cannabis haft en hæmmende effekt på visse kræfttyper i laboratorieforsøg.

Der er ikke lavet nogen kliniske forsøg med kræftpatienter, som viser noget sikkert om virkninger eller eventuelle bivirkninger ved cannabisolie. Der er flere undersøgelser i gang, men det vides ikke, hvornår resultaterne er klar.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Icak, Sundhedsministeriet, de hollandske sundhedsmyndigheders 'Medicinal Cannabis - information for patients', videnskab.dk