Variation er godt

Variation er godt

Er det den skyldfri adgang til mere og mere varieret sex, der er så fedt med et åbent forhold?

Ja, det er det!

Også.

Det viser et studie, publiceret i European Psychologist, hvor forskere fra USA ser nærmere på, hvad personer, der lever i åbne, samtykkende non-monogame forhold, ser som fordele ved forholdet.

De 175 deltagere i studiet skulle blandt andet svare på, hvilke fordele der er ved det åbne forhold. Svarene blev sammenlignet med resultaterne af en anden undersøgelse, hvor personer i mere traditionelle forhold svarede på, hvad der er dejligt ved et monogamt forhold.

Forskerne kom frem til, at der er fem elementer, som personer i begge hold angiver som værende vigtige fordele ved at være i et forhold:

1. Familie, større socialt netværk, og man kan dele ansvar.

2. At have en person, man kan være ærlig og åben overfor.

3. Bedre og hyppigere sex.

4. Kærlige følelser og intim kommunikation.

5. Commitment – og det at kunne være støtte for en anden person.

Altså elementer, som alle, der har været i en varm og kærlig relation, kan genkende og værdsætte. Men forskerne fandt yderligere tre ting, som personer i de non-monogame forhold mente, var med til at gøre den slags relation dejlig. Og som altså ikke var blandt de monogames fordele:

- At man kan få mødt behov, der ellers ikke ville blive stillet. Idéen er, at en partner ikke kan tilfredsstille samtlige dine behov, især hvis de er i konflikt med hinanden – for eksempel behovet for tryghed overfor lysten til eventyr. Non-monogame forhold giver mulighed for at få mødt en bred vifte af behov uden at lægge for meget pres på en partner.

- Variation i ikke-seksuelle aktiviteter – non-monogame forhold giver fleksibilitet i forhold til, hvad man foretager sig med sin(e) partner(e). Det betyder, at man ikke kommer ind i en fast rutine, ligesom det er lettere at give og få mulighed for at have en hobby med en partner, som en anden partner ikke bryder sig om.

- Personlig udvikling – man får mulighed for frihed og selvstændighed. Man har større frihed til at udvikle sider af sin personlighed, som man ellers ikke ville få i et traditionelt forhold. For eksempel hvis den ene er biseksuel, kan vedkommende udforske den side.