Strikkeklubber

På kanten af loven

Der er ikke kun sociale konsekvenser forbundet med medlemskab i en 'strikkeklub'. Faktisk kan noget af det, der foregår i disse grupper, være strafbart. Det slår advokat Kim Krarup med speciale i medieret fast over for Ekstra Bladet:

- Du må ikke udtale dig ringeagtsytrende om andre mennesker i forholdsvis offentlige rum. Og det er det, hvis der er op til 8000 medlemmer i gruppen. Det er problematisk og noget af det kunne være bagvaskelse, som hænger tæt sammen med injuriende udtalelser.

Det gælder også, selvom den pågældende person muligvis har stjålet, begået vold eller anden form for kriminalitet.

- Det er dig, der skal føre sandhedsbeviset i retten, sådan at den udtalelse, du kommer med, er sand. Og det kan du eksempelvis ikke, hvis han ikke er dømt for det. Det er jo et juridisk spørgsmål om, at hvis du ikke har beviser for din udtalelse, så kan du ikke løfte dit sandhedsbevis - og derfor taber du på baggrund af det, forklarer Kim Krarup.

 

Straffelovens §267:

'Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.'

 

Kilde: www.retsinformation.dk