27 offentligt ansatte mistænkte for at modtage bestikkelse fra IT-firma

Ansatte fra blandt andet politiet, rigsadvokaten og efterretningstjenesten blandt de anholdte

Dagens anholdelser er en udløber af 'Atea-sagen', der stadig efterforskes.
Dagens anholdelser er en udløber af 'Atea-sagen', der stadig efterforskes.

Ansatte fra Rigsadvokaten, Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Forsvarets Efterretningstjeneste er blandt 26 tidligere og nuværende offentligt ansatte, der i dag er blevet anholdt af Bagmandspolitiet mistænkt for bestikkelse.

Endnu en person er blevet sigtet og afhørt i løbet af dagen, så det samlede antal sigtede nu er oppe på 27.

De mistænkes for at have modtaget bestikkelse i form af gaver som mobiltelefoner, tablets og andet elektronisk udstyr.

Anholdelserne er en udløber af den såkaldte 'Atea-sag', hvor flere højtstående offentligt ansatte er sigtet for at have modtaget bestikkelse. Sagen efterforskes stadig.

Atea-sagen handler om, at seks højtstående medarbejdere i Rigspolitiet, Region Sjælland og Kriminalforsorgen angiveligt fik penge og luksusrejser fra en hemmelig konto kaldet '2840-kontoen', der blev brugt til at smøre offentligt ansatte, som sørgede for store IT-ordrer.

De 27, der blev sigtet i dag, er eller har været ansat disse steder:

Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Rigsadvokaten (anklagemyndigheden), Københavns Kommune, DSB, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bagmandspolitiet, SØIK, har i samarbejde med politiet i hele landet gennemført ransagninger af de anholdtes bopæle for at sikre beviser. Også Forsvarets Auditørkorps har været i aktion mod de mistænkte, som er ansat i Forsvaret.

Ansatte fra IT-afdelinger
Chefen for SØIK, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, siger:

- Aktionen i dag er et led i en længerevarende og omfattende efterforskning. Det er helt afgørende, at mistanke om bestikkelse af offentligt ansatte bliver taget meget alvorligt, og det er denne sag et eksempel på.

- For at sikre at hver en sten bliver vendt, har vi under efterforskningen haft en bred tilgang. Derfor har det i dag været nødvendigt at sigte et større antal ansatte hos offentlige myndigheder og virksomheder, men det er vigtigt at understrege, at der i det videre forløb kan komme oplysninger frem bl.a. fra de mistænkte, der betyder, at sigtelserne ikke kan opretholdes, siger statsadvokaten.

De mistænkte er typisk ansat i offentlige IT-afdelinger. De har fået gaverne af en leverandør af IT-udstyr i strid med reglerne for gaver til offentligt ansatte, mener Bagmandspolitiet. De mistænkte har alle haft en position, hvor de har haft indflydelse på indkøb af IT-udstyr.

Værdien af udstyret har været forskelligt, men har ifølge statsadvokaten typisk været på mellem ca. 4.000 kroner og ca. 50.000 kroner.

Gaverne er eksempelvis modtaget i forbindelse med handler med virksomheden.

- Det er meget begrænset, hvornår en offentligt ansat i Danmark er berettiget til at modtage gaver eller andre værdier som led i sit arbejde. Vi vil nu fortsætte efterforskningen og i den kommende tid vurdere, om der er grundlag for at rejse en tiltale mod de mistænkte. Jeg vil gerne understrege, at det selvfølgelig er domstolene, som har det endelige ord om, hvorvidt der er begået noget strafbart, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Auditørkorpset efterforsker et antal ansatte i Forsvaret, hvor det er den militære anklagemyndighed der fortsætter sagen mod de pågældende.

Undtagelsen er mistænkte fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvor sagen vil blive behandlet af SØIK, fordi de sigtede er civilt ansat.

Ingen kræves fængslet
Ifølge statsadvokat Morten Niels Jakobsen er der ikke er planer om at begære nogen af de mistænkte varetægtsfængslet.

- Vi har med dagens aktion indsamlet nogle værdifulde oplysninger, og vi har på nuværende tidspunkt ikke behov for at varetægtsfængsle nogen efter reglerne i retsplejeloven, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der af hensyn til sagens videre efterforskning ikke kan fortælle mere detaljeret om personkredsen.