48-årig mand dømt for omskæring af barn

Tre måneder gammel dreng fik blodforgiftning efter rituelt indgreb

En 48-årig mand, bosat i det vestlige Aarhus er i dag ved Retten i Aarhus idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have omskåret en tre måneder gammel dreng.

Omskæringen fandt sted på en adresse i Viby i januar, og få dage efter blev den lille dreng indlagt på Aarhus Universitetshospital med livstruende infektioner og blodforgiftning som følge af omskæringen.

Manden er tidligere dømt i en lignende sag, men kun for overtrædelse af autorisationsloven - tidl. Lægeloven.

I følge sagens anklager, Dorthe Lysgaard, er det for tidligt at sige, om den lille dreng får varige mén efter indgrebet

Anmeldt af Sundhedsstyrelsen
Hospitalet kontaktede Sundhedsstyrelsen, der anmeldte forholdet til politiet. Manden er dømt efter straffelovens paragraf 245, stk.1, der omhandler grov vold. Det er så vidt vides første gang, der er rejst tiltale og afsagt dom efter straffelovens grove voldsparagraf i sager om omskæring.

- Jeg er ikke bekendt med, at man tidligere har rejst tiltale for grov vold i sager om omskæring af børn. Jeg er meget tilfreds med dommen, hvor retten slår fast, at det er at sidestille handlingen med grov vold at foretage sådan et indgreb uden behørig autorisation, siger anklager Dorthe Lysgaard.

Nægter sig skyldig
Foruden grov vold er den 48-årige mand også dømt for overtrædelse af autorisationsloven, idet han foretog indgrebet uden at være læge.

Anklager Dorthe Lysgaard siger til Ekstra Bladet, at den 48-årige betegner sig selv som rutineret, når det drejer sig om omskæring af børn.

- Han har efter eget udsagn udført indgrebet hundredvis af gange i udlandet, men kun en enkelt gang i Danmark, siger Dorthe Lysgaard.

Den 48-årige har anket dagens dom til Landsretten.