Advokat frifundet for bevisfusk: Men konen blev dømt for dokumentfalsk

Den 59-årige advokat slap selv for straf for at have afsendt postkort, som var forfalsket med afdød storsvindlers navn. Men hans kone blev dømt for dokumentfalsk

Advokaten sad tiltalt for at have fabrikeret falsk bevis i sagen om drabet på Henrik Haugberg Madsen (i midten) De to senere dømte for drabet er kæresten Bo Madsen (t.v.) og Claus Stokholm Larsen.
Advokaten sad tiltalt for at have fabrikeret falsk bevis i sagen om drabet på Henrik Haugberg Madsen (i midten) De to senere dømte for drabet er kæresten Bo Madsen (t.v.) og Claus Stokholm Larsen.

En 59-årig advokat fra Århus-egnen blev onsdag ved Retten i Næstved frifundet for bevisforvanskelse og for dokumentfalsk. Retten fandt det ikke bevist, at han har haft noget med fremstillingen af et postkort at gøre, som i maj 2013 tjente det formål at få det til at se ud som om, at den 40-årige storsvindler Henrik Haugberg Madsen stadig levede.

To mænd blev senere i 2013 dømt i landsretten for drabet på Haugberg Madsen i landsretten.

Mens advokaten altså selv blev frifundet, så blev hans hustru til gengæld dømt. Men kun for dokumentfalsk.

- Retten har ikke fundet, at der er ført det fornødne bevis (for bevisforvanskelse - red.), sagde retsformanden.

Og om advokaten, som frygtede at miste retten til at drive advokatvirksomhed, sagde retsformanden:

- Retten har noteret sig, at der ikke er ført bevis for, at det er tiltalte, der har skrevet brevet.

Anså postkort som morsomt
Under retssagens behandling kom det frem, at advokaten og hans hustru under en ferie i Sydfrankrig i maj 2013 havde været til frokost sammen med fire andre gæster. Under frokosten gik et postkort rundt ved bordet.

- Jeg så det som en morsomhed, sagde advokaten selv fra anklagebænken.

Han tog et billede af det.

- Der er heller ikke på billedet på mobiltelefonen fundet tilstrækkelig bevis for, at han burde have hjulpet politiet med identifikation (på anden deltager ved frokosten - red.), sagde retsformanden.

Til gengæld vurderede retten, at den 52-årige hustru er skyldig.

- Retten har lagt vægt på dna på postkortet og på den intensive kontakt til Bo Madsen, som hustruen havde i løbet af sommeren 2013. Samlet set har retten fundet, at beviset er ført for, at (advokatens hustru - red.) har begået dokumentfalsk, men finder ikke, at der er sket bevisforvanskelse, sagde retsformanden.

Hustruen er blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel.

Hustruen udbad sig betænkningstid til at beslutte sig for, om hun vil modtage dommen.

Begge nægtede sig skyldige i at have afsendt brevet.

Anklager kræver halvt års fængsel til advokat: Plantede falsk bevis i drabssag

Politi opfangede brev
Postkortet var underskrevet Henrik Haugberg Madsen, men det er altså nu bevist, at advokaten ikke var med til at forfatte ordlyden, som var 'Lige en hilsen fra St. Paul de Vence, hvor jeg bor engang imellem, når jeg ikke er i Spanien. Kunne du i øvrigt ikke sende dit kontonummer i Vestjysk Bank, så jeg kan overføre de 500.000 euro, jeg skylder dig'.

Advokat tiltalt: Lavede falsk bevis i spektakulær drabssag

Bo Madsen var underlagt besøgs- og brevkontrol i Vestre Fængsel. Han nåede altså aldrig at få postkortet, inden politiet fik fat i det. På den måde undgik postkortet at blive et bevis i ankesagen i landsretten, hvor også den i dag 50-årige Claus Stokholm Larsen senere blev idømt 15 års fængsel for at have deltaget i drabet samt partering og bortskaffelse af liget, som aldrig blev fundet. Bo Madsen selv fik 13 års fængsel.

Advokat tiltalt for bevisfusk i drabssag: Jeg så postkort som en morsomhed

Nægtede at afsløre identitet
Under retssagen om postkortet argumenterede advokaten for, at en af de øvrige fire deltagere ved et frokostselskab på en café i Sydfrankrig måtte have forfattet og afsendt postkortet. Han kunne ikke 'i sin vildeste fantasi' forestille sig, at det, som han betragtede som en morsomhed, ville ende med faktisk at blive afsendt.

Og også hustruen afviste at have noget med det at gøre.

Advokaten nøjedes i retten med at nævne fornavnene på de øvrige deltagere ved frokostselskabet og henholdte sig til, at han ville bryde god advokatskik, hvis han afslørede identiteten på sine klienter.

Det er aldrig lykkedes politiet at få kontakt til de øvrige frokostdeltagere.

Det kom frem under retssagen, at politiet fandt dna, som med stor sandsynlighed stammer fra advokatens hustru på postkortet. Det kom også frem, at både advokaten og navnlig dennes hustru havde haft et venskabeligt forhold til Bo Madsen.

Efter dommen er navneforbuddet på de to blevet ophævet efter anmodning fra Ekstra Bladet. Men fordi de to forsvarere valgte at anke kendelsen, fik navneforbuddet opsættende virkning, indtil landsretten har vurderet spørgsmålet.