Afghaner frifindes for hæleri i sag om hvidvask

47-årig mand fra Kolding vekslede millioner af kroner. Landsret giver meget mildere dom end byretten

En afghansk mand fra Kolding har fået en meget mildere straf, end han i første omgang var blevet idømt.

Det står klart, efter at hans ankesag onsdag blev behandlet i Vestre Landsret.

Gennem mandens vekselfirma Kolding Exchange flød fra 2011-2013 godt 20 millioner kroner. Manden stillede ikke tilstrækkelige krav til kunderne, der sendte penge gennem forretningen.

I Retten i Kolding blev han i december 2017 dømt for forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. Det er en overtrædelse af straffeloven.

Byretten gav dengang Bagmandspolitiet ret i, at han måtte vide, at pengene kunne være sorte, men intet gjorde ved det.

Det udløste fængsel i to et halvt år og en betinget udvisning.

Men hæleri var der ikke tale om, mener Vestre Landsret.

Nasir Amad Khaksar bliver udelukkende dømt for at have overtrådt den lov, der skal forhindre hvidvask. Han får 60 dages betinget fængsel, oplyser hans forsvarer.

- Jeg er ganske godt tilfreds med det. Dommerne bemærker også, at forholdet ikke var tilstrækkeligt efterforsket, siger advokat Henrik Dupont Jørgensen.

Foretagendet Kolding Exchange fungerede på den måde, at kunderne foretog bankoverførsler til firmaet.

Herefter røg pengene typisk videre til personer i Afghanistan eller blev udbetalt kontant i euro.

I forbindelse med den slags transaktioner er vekselkontorer og banker forpligtet til at tjekke, hvem kunden er, og hvor pengene stammer fra.

På trods af landsrettens meget mildere dom er senioranklager ved Bagmandspolitiet (SØIK) Frederik Larsen tilfreds.

- Når nu landsretten ikke fandt, at der var tale om forsøg på hæleri efter straffeloven, er vi tilfredse med, at landsretten trods alt har fundet, at overtrædelsen af hvidvaskloven har været af en så grov karakter, at det takseres til 60 dages fængsel.

- Det er et signal fra landsretten om, at den totale mangel på overholdelse af hvidvasklovens bestemmelser, er en alvorlig overtrædelse, siger han.

Han hæfter sig ved, at overtrædelser af hvidvaskloven ofte straffes med en bøde.