Alle frikendt i Solhaven-sagen

Retten i Aalborg afsluttede halvandet års retssag med pure frifindelse af alle 12 tiltalte

Tidligere forstander Søren Virenfeldt på Solhaven er blevet frikendt for både vold og for at have opfordret sine medarbejdere til vold mod Solhavens beboere. (Foto: Ernst van Norde)
Tidligere forstander Søren Virenfeldt på Solhaven er blevet frikendt for både vold og for at have opfordret sine medarbejdere til vold mod Solhavens beboere. (Foto: Ernst van Norde)

REETEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Alle 12 tiltalte i Solhaven-sagen ved retten i Aalborg er blevet pure frikendt. Der udbrød højlydt bifald fra flere end 100 tilhørere, da dommer Poul Erik Nielsen afsagde dommen med ordene: 'Alle tiltalte skal frifindes'.

De tiltalte i sagen var forstanderen på opholdsstedet, Søren Virenfeldt, samt 11 ansatte, og sagens kerne var, om der gentagne gange var begået vold mod de unge, der var anbragt på opholdsstedet. Men det var der altså ikke beviser for, slog dommer Poul Erik Nielsen fast.

- Vi er selvfølgelig tilfredse med det, men lige nu siger jeg ikke mere, sagde en tydeligt bevæget eksforstander efter dommen.

Tidligere forstander Søren Virenfeldt på Solhaven er tiltalt for både vold og for at have opfordret sine medarbejdere til vold mod Solhavens beboere. (Foto: Ernst van Norde) Krimi Fuldt hus til Solhaven-dom

Søren Virenfeldt, der er 61 år, grundlagde for mere end 25 år siden Solhaven i Farsø, men bostedet gik konkurs i 2013 på grund af anklagerne om vold.

I straffesagen om Solhaven har anklagerne påstået, at de 12 tiltalte tydeligt har overskredet grænserne for lovlig brug af magt og i stedet har overtrådt straffeloven.

Men kun i et enkelt tilfælde var der tale om objektive beviser i form af en lægeerklæring om en brækket finger. Forsvareren fik imidlertid indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, som afviste, at fingeren kunne brække på den angivne måde.

Krimi Politiet beskyldes for sjusk i Solhaven-sagen

Anklagen drejer sig om 72 forskellige forbrydelser. Dertil kommer det punkt, hvor forstander Søren Virenfeldt anklages for at være ansvarlig for og dække over de ansattes vold.

Retsformanden har fastslået, at der i det store og hele har været tale om påstand mod påstand i de mange voldsforhold, og at der ikke er tilstrækkeligt med sikre beviser for anklagerne.

Sagen  mod ledelse og ansatte på institutionen Solhaven er udsat, da der midt under retssagen er dukket nyt materiale op. Krimi Anklager: Vold var en del af kulturen på Solhaven

Dommeren kritiserer indirekte politiet og nævner, at det er usædvanligt, at politiet sideløbende med retssagen har udført efterforskning, hvilket har ført til en række berigtigelser af anklageskriftet.

I alt 20 unge er nævnt som påståede ofre i sagen, hvor forstander Søren Virenfeldt og de 11 ansatte alle har nægtet sig skyldige. De anklagede er i alderen fra 38 til 64 år. Ingen af dem er uddannede pædagoger.

Krimi Betjente under mistanke i Solhave-sagen

Et udvalg under Socialministeriet ventes midt i marts at være klar med et forslag til nye regler om brug af magt over for børn og unge i døgntilbud, på opholdssteder og i plejefamilier.

I august 2013 indgav Solhaven konkursbegæring. Konkursen trådte i kraft samme dag, som Solhaven-sagen begyndte ved retten i Aalborg.