Alle sager om hashkørsel sat i bero indtil ny lov er klar

Frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde er straffen for hashpåvirket kørsel. Men det ændres snart

Alle straffesager om hashkørsel er blevet sat i bero. Det har anklagemyndigheden besluttet, fordi Folketinget er på vej til at lempe straffen.

Det er den øverste anklager, der har afgjort, at samtlige verserende sager skal sættes i stå.

Og beslutningen hilses velkommen af advokat Ulrik Sjølin Pedersen fra Stage Advokatfirma.

- Vi har rigtig mange af de her hashkørselssager, der ligger inden for det spænd af overtrædelser, der vil blive lavet om, siger Ulrik Sjølin Pedersen.

Straffen for at køre i hashpåvirket tilstand er i dag ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år samt en bøde, som svarer til en månedsløn.

nationen Røg hash i 2012: Synes politiet skal give mig mit kørekort nu

Sanktionen falder uanset mængden af THC, det aktive stof i hash, i bilistens blod. Denne hårde kurs er i lang tid blevet kritiseret.

- Hvis man ikke har været trafikfarlig, så er det meget invaliderende for folk at få taget deres kørekort i tre år. Det er enormt stigmatiserende, siger Ulrik Sjølin Pedersen.

- Selvfølgelig skal den enkelte straffes, men man skal ikke straffes urimelig hårdt, siger han.

Det er flertal af politikerne på Christiansborg enige i. De indgik i juni en såkaldt stemmeaftale, hvor partierne vil stemme for lovændringen, når den bliver fremsat.

Grænsen for THC i blodet vil følge det, der svarer til den norske alkoholgrænse på 0,2 promille.

Det vil have stor betydning for en af Ulrik Sjølin Pedersens klienter, der blev dømt i byretten og frakendt kørekortet.

- Efter de nye regler vil han bare få et klip i kørekortet, forklarer advokaten om sin klients sag, der er anket til landsretten.

nationen Trist jeg skulle fyre ham: Han havde røget hash i lørdags

Den kommende aftale ventes at indeholde fire niveauer, hvor koncentrationen af THC i blodet vil være afgørende for størrelsen på straffen.

Bliver bilisten eksempelvis taget med under en milligram THC per liter blod, svarende til en promille på 0,2, vil der ikke falde straf.

Rigsadvokaten traf sin beslutning om at sætte alle verserende sager i bero 31. august.

23 kommentarer
Vis kommentarer