Anklager fjernet fra stor hashsag: Nu skal den gå om

En afdeling i Østre Landsret vil erklære sig inhabil i en sag, hvor en anklager gav vidner ulovlige instrukser

Arkivfoto: Ole Steen
Arkivfoto: Ole Steen

En stor hashsag med 11 tiltalte skal starte forfra i landsretten, efter at en anklager blev taget af sagen, da der opstod mistanke om, at hun havde instrueret politividner i, hvad de skulle sige.

Østre Landsrets 3. afdeling har oplyst, at den agter at erklære sig inhabil i sagen, oplyser advokat Kim Bagge, der er en af forsvarerne i sagen.

Landsretten har bedt parterne om et høringssvar senest 16. marts, så der er altså ikke truffet en endelig beslutning.

- Men med den formulering, landsretten bruger, er der ingen tvivl om, at sagen kommer til at starte forfra i landsretten, siger Kim Bagge.

Sagen mod de 11 indgår i det store kompleks om hashhandel på Christiania, som politiet døbte 'Operation Nordlys'. Næsten 80 personer er blevet anklaget og dømt.

I marts 2015 blev de 11 tiltalte fundet skyldige af Københavns Byret. Straffen var på fængsel på mellem fem år og et år og tre måneder.

Sagen blev anket til Østre Landsret, men efter omkring 15 retsmøder blev sagen afbrudt, da sagens anklager angivelig skulle have givet detaljeret vejledning til politiagenter om, hvad de skulle forklare i retten.

Siden har landsretten overvejet, om sagen kunne fortsætte. Og det mener man altså ikke, at den kan.

- Landsrettens begrundelse er, at bevisførelsen måske er manipuleret, og at der er risiko for, at man ikke opfattes som upartiske, fortæller Kim Bagge.

- Det er et vidtgående og usædvanligt skridt, men samtidig ret logisk og som minimum det, der måtte ske, fortsætter han.

- Send den til byretten
Han bakkes op af en af sine kollegaer.

- Det er en fornuftig beslutning og ret forudsigeligt, siger advokat Jan Schneider, der er en af forsvarerne i sagen, om landsrettens tilkendegivelse.

- Men beslutningen kunne måske være truffet noget tidligere. Da det kom frem, at hun også havde bagtalt både forsvarerne og dommeren, burde landsretten have besluttet, at sagen skulle behandles af en anden dommer.

Jan Schneider mener ikke, at det er godt nok, at sagen starter forfra i landsretten.

- Min påstand er, at sagen skal hjemvises til byretten. Den ser jo bevismæssigt helt forskellig ud i dag, siger han.

Høringsproces indledt
Anklagemyndigheden oplyser, at der er indledt en høringsproces med domstolen. Her vil man afgive sit svar og har i øvrigt ingen kommentarer til sagen.

Under ankesagen i landsretten opstod der mistanke om, at anklageren fra statsadvokaturen havde vejledt tre politividner for grundigt om, hvad de skulle forklare.

Hendes arbejdsgiver tog hende af sagen med den begrundelse, at hun var blevet inhabil. 

Senere fandt man endnu flere mails mellem anklageren og politifolkene, og de var så belastende, at hun blev meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Siden har DUP sigtet anklageren for stillingsmisbrug og forsøg på medvirken til afgivelse af falsk forklaring.