Anklager ikke i tvivl: Forældre skal dømmes for omskæring

Somalisk forældrepar skal idømmes fængselsstraf for invaliderende omskæring af døtre, lyder det fra anklager.

En gynækolog fra privathospitalet Mølholm har sået tvivl om, hvorvidt to somaliske piger er blevet omskåret, sådan som anklagemyndigheden påstår.

Men anklageren i sagen mod det somaliske forældrepar, der er tiltalt ved Retten i Kolding, er ikke i tvivl.

- Ud fra de lægelige oplysninger i sagen må vi lægge til grund, at pigerne er omskåret, siger Helle Kaad Iversen.

Retten kan ifølge anklageren ikke bruge den undersøgelse, som det somaliske forældrepar på eget initiativ og for egen regning har fået foretaget på Mølholm, til noget.

- En gynækolog beskæftiger sig med at undersøge voksne, kønsmodne kvinder, ikke børn, siger senioranklager Helle Kaad Iversen.

Anklageren peger også på, at retten ikke har nogen garanti for, at det overhovedet var de to piger i sagen, som mødte op og lod sig undersøge på Mølholm.

Det kunne i teorien være to andre piger, lyder det fra anklageren.

Hun mener, at dommeren og de to domsmænd skal holde sig til den retsmedicinske undersøgelse af pigerne, som en retslæge og en børnelæge fra Odense Universitetshospital foretog.

Den viser, at de to piger har været udsat for en såkaldt kategori to-omskæring og har fået bortskåret klitoris og dele af de små skamlæber.

Anklageren hæfter sig også ved, at Retslægerådet ud fra billedmaterialet i sagen har erklæret sig enig i denne vurdering.

Sagen er principiel, da det kun er anden gang, der rejses tiltale efter paragraf 245a i straffeloven.

Efter denne paragraf kan det straffes med fængsel i op til seks år, hvis man fjerner eller bortskærer ydre kvindelige kønsorganer helt eller delvist.

I 2009 blev en kvinde idømt to års fængsel i en lignende sag ved Retten på Frederiksberg.

Dommen blev gjort delvist betinget.

Det somaliske forældrepar fra Fredericia bør ifølge anklageren ikke slippe med en ren betinget dom.

- Det er så fundamentalt i strid med vores samfunds syn på kvinder, ligestilling, og hvad man kan tillade sig at tilføje andre af skader, som kommer til at vare livet ud, siger Helle Kaad Iversen.

Hun har også nedlagt påstand om, at moren, der ikke er dansk statsborger, udvises af landet, hvis hun findes skyldig.

Det somaliske forældrepar nægter sig skyldige. Parret fastholder, at pigerne ikke har været udsat for omskæring.

Der falder dom i sagen mandag eftermiddag.