Anklager: Vigtigt signal fra Højesteret om bombetrusler

I en dom fredag lægger Højesteret op til en tredobling af straffen for bombetrusler

Højesteret besluttede fredag at fordoble straffen til en ung mand, der tre dage i august sidste år kom med bombetrusler mod feriecentret Lalandia på Lolland.

I Østre Landsret blev manden idømt tre måneders fængsel, men Højesteret fordoblede altså straffen til seks måneders fængsel. De fire måneder bliver dog gjort betinget mod, at han udfører 100 timers samfundstjeneste.

Anklageren i sagen, statsadvokat Jens Røn, er godt tilfreds med, at Højesteret i den konkrete sag har fordoblet straffen.

Krimi Bombetrusler mod Lalandia kostede 500 politi-timer

- Men nok så væsentligt er det, at Højesteret siger, at strafniveauet generelt skal hæves i den slags sager. Dermed sendes der et klart signal om, at den slags ikke er drengestreger, siger han til Ritzau.

Sagen fra Lolland hører til i den grove ende af bombetrusler, da den unge mand kom med sine trusler tre gange.

To dage i træk blev gæster på feriecentret evakueret, og Lalandia mistede næsten en halv million kroner. Desuden brugte politiet 500 arbejdstimer på sagen.

- Det har altså store samfundsmæssige konsekvenser, når man laver den slags, og jeg er derfor godt tilfreds med, at Højesteret siger, at straffen fremover skal være væsentligt højere end i dag, siger Jens Røn.

De fem dommere i Højesteret fastslår, at trusler om sprængning af bomber udløser frygt i befolkningen - og det skyldes, at der de senere år har været flere reelle bombesprængninger rundt om i Europa.

- Der er jo stadig mange forskellige sager, der kan betyde en hårdere eller mildere straf, men Højesteret siger, at straffen som udgangspunkt skal være tre gange højere end i dag, fastslår statsadvokaten.

Hidtil har straffen for bombetrusler normalt ligget på 20-30 dages fængsel.

Fremover skal straffen ifølge Højesteret som udgangspunkt være tre måneders fængsel, hvis truslerne har skabt utryghed hos et større antal personer, har medført indsats fra politi og redningsmandskab og skabt samfundsmæssig forstyrrelse.