Antal sager om vold og sexovergreb på børn er steget

Stigningen er ikke et udtryk for, at flere børn udsættes for vold og overgreb, siger leder af børnehus

De seneste år er der sket en markant stigning i antallet af sager om voldelige og seksuelle overgreb på børn.

Det skriver DR København på baggrund af tal fra Socialstyrelsen.

Hvis der sker et voldeligt eller seksuelt overgreb på et barn, og en kommune får vished om det, bliver en såkaldt børnehussag sat i gang. Og det er antallet af disse sager, der er steget markant.

Fra 2014 til 2017 er antallet af afsluttede sager om overgreb, kaldet børnehussager, steget med 89 procent, viser tal fra Socialstyrelsen.

I hovedstadsområdet er der på tre år sket en stigning på 56 procent.

Det skyldes, at kommunerne har fået større kendskab til Børnehusene, hvor sagerne bliver behandlet, mener Pernille Spitz, som er leder i Børnehus Hovedstaden.

- Kommunerne har skullet vænne sig til, at der findes børnehuse og også vænne sig til, hvordan man skal bruge dem, siger hun til DR P4 København.

For Pernille Spitz er den stigende udvikling derfor ikke nødvendigvis negativ.

Hun mener, at overgreb på børn i dag bliver opdaget i langt højere grad.

- Stigningen er ikke et udtryk for, at flere børn bliver udsat for vold og overgreb. Derfor er det positivt med flere sager, så børnene bliver fundet og hjulpet, siger hun til DR P4 København.

Halsnæs Kommune er en af de kommuner i hovedstadsregionen, der har flest indberetninger per 1000 børn.

Og det er fordi, kommunen gennem flere år har fokuseret på at opdage overgrebene, siger Michael Thomsen, som er udvalgsformand for Sundhed og Forebyggelse i Halsnæs.

- Medarbejderne er rigtig dygtige til finde de børn, der er udsat for overgreb. Og derfor er der naturligt flere sager, siger han til DR P4 København.