Svenskere kæmper for at redde skib ved Öland

Svenske redningsmandskab kæmper for at redde fragtskib med slagside ved Öland. Skibet er i fare for at synke

Hele torsdag har svenske redningsmandskaber kæmpet for at redde fragtskibet Phantom, der ligger med stærk slagside lidt nord for Öland på den svenske østkyst.

Redningsmandskab og eksperter fra den svenske kystovervågning kæmper for hindre skibet i at kæntre, og for at skibet ikke driver ind på lavt vand og går på grund.

Skibet er lastet med tømmer, der forskubbede sig under en storm onsdag. Alle mand blev tvunget til at forlade skibet, og det har i snart et døgn drevet rundt tæt på kysten.

Situationen torsdag aften betegnes som "kritisk, men stabilt". Bugserbåde forsøger at holde skibet fra land.

Risikoen for en kæntring er så stor, at redningsmandskab ikke tør sende folk om bord for at løsne en del af lasten og lade den falde overbord. Det vil muligvis rette skibet op, så mandskabet igen kan komme om bord og sejle skibet i havn.

Miljømyndighederne på Öland frygter, at olie vil lække ud af Phantom, og der er indkaldt ekstramandskab, som er i beredskab, hvis olie løber ud i havet.

- Risikoen for en større olieforurening anses dog for at være lille. Fragtskibet har ikke de store mængder med, siger Mikael Karlsson, formand for naturbeskyttesesforeningen på Öland.