Gullestrup-voldtægtsmand risikerer 12 års fængsel

Skærpende omstændigheder kan sende gerningsmanden mange år bag tremmer

Gerningsmanden fra den grusomme voldtægt af en blot ti-årig pige i Gullestrup lørdag aften risikerer den maksimale straf for voldtægt i Danmark.

Men på trods af en række skærpende omstændigheder får han næppe 12 års fængsel.

Voldtægtsforbrydere i Danmark straffes i gennemsnit med under to års fængsel, men i den uhyggelige voldtægtssag fra Gullestrup er der en række skærpende omstændigheder, der kan trække straffens længde op.

Ifølge straffelovens paragraf 216 kan både voldtægt og forsøg på voldtægt straffes med op til otte års fængsel.

I Herning inddrager politiet nu to voldtægtsforsøg fra juli og oktober i efterforskningen, da der kan være tale om den samme gerningsmand, og er han det, vil det være en skærpende omstændighed.

Straffen kan også stige til 12 års fængsel, da pigen er under 12 år, eller hvis voldtægten har været ekstra farlig eller grov, f. eks. hvis gerningsmanden brugte kniv til at true eller skade med.

Læs også: Selvtægt efter voldtægt er som sharia

Gerningsmandens eventuelle straf vil også blive bestemt ud fra den mentalundersøgelse, som han utvivlsomt skal gennemgå.

Mentalerklæringen, som vil blive brugt af anklager og forsvarer under retssagen, skal bl.a. konkludere, om den sigtede var ved sine fulde fem eller for eksempel udviklingshæmmet eller sindssyg på gerningstidspunktet og dermed konkludere om den sigtede er egnet til almindelig straf.

Desuden skal erklæringen indeholde et forslag til, hvilken sanktion, retten bør idømme den sigtede, hvis han kendes skyldig.

Findes den sigtede ikke egnet til almindelig straf, kan han idømmes en behandlingsdom på ubestemt tid.

Det betyder, at retten i stedet for almindelig straf dømmer en psykisk syg kriminel person til psykiatrisk behandling.

Idømmes han en behandlingsdom på ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling, kan han først løslades efter en ny domsforhandling.