Rigsadvokat kritiserer nye straffetiltag

Planen om at fordoble straffen for overfaldsvoldtægt giver alvorlige juridiske problemer, mener Rigsadvokaten

Regeringen og Dansk Folkepartis plan om at fordoble straffen for hjemmerøverier og overfaldsvoldtægter, som blev præsenteret i den såkaldte tryghedspakke, udløser alvorlige juridiske problemstillinger og skaber ubalance i det samlede straffesystem.

Advarslen kommer fra toppen af anklagemyndigheden, rigsadvokat Jørgen Steen Jørgensen, der i et interview i Berlingske påpeger, at politikerne ikke kan fordoble straffen for overfaldsvoldtægter alene - i så fald må straffen for voldtægt i det hele taget hæves.

Rigsadvokaten pointerer også, at de markante strafskærpelser vil rykke ved den nuværende proportionalitet mellem strafniveauerne for forskellige forbrydelser.

- Hvis man skal bevare en harmoni i det samlede system, der afspejler samfundets syn på grovheden af forskellige forbrydelser i forhold til hinanden, så er det problematisk at man tager to specifikke lovovertrædelser - voldtægter og hjemmerøverier - og fordobler straffene, uden at der er lejlighed til at tænke konsekvenserne igennem.

- Hermed forrykker man jo ret kraftigt forholdet mellem centrale typer af forbrydelser, siger Jørgen Steen Sørgensen til Berlingske.

Dermed er rigsadvokaten på linje med Den Danske Dommerforenings formand, Mikael Sjöberg, der i et høringssvar blandt andet skrev, at lovforslaget kan føre til en "ubalance i forhold til sanktionspraksis".

Både dommerformanden og rigsadvokaten bruger drabsforsøg som eksempel. Hvis et hjemmerøveri skal straffes med fem års fængsel, er det næsten samme straf, som gives til den, der forsøger at dræbe et andet menneske. Det straffes med seks års fængsel.