Nu falder dommen: Derfor gik det galt for Brønderslev-faren

En af årsagerne til Harry Antoft Larsens skæbne kan være, at han blev udsat for meget grov mobning i barndommen

Foto: Privat
Foto: Privat

Når dommen falder over forældreparret fra Brønderslev kl 19 i aften, vil det sætte et foreløbigt retsligt punktum for den uhyggelige sag.

Men spørgsmålet om, hvorfor det gik så galt for Brønderslev-faren Harry Antoft Larsen, står ubesvaret hen.

Læs også: Brønderslev-børnenes farfar: Harry var et normalt barn

Mentalundersøgelsen, der er lavet af ham i forbindelse med sagen, giver dog et lille indblik i sindet bag de indfaldne kinder.

Her fremgår det, at Harry Antoft Larsen blev udsat for massiv mobning i sin skoletid, blandt andet fordi han var svært ordblind. Mobningen var så slem, at han begyndte at tage øl med i skolen allerede i 3.-4. klasse for at klare pinslerne.

Mobning og kriminalitet
Det eskalerede senere til misbrug af hårde stoffer, fremgår det af mentalundersøgelsen, der også slår fast, at Harry er lavt begavet, har svært ved at sætte sig ind i andres følelser og har psykopatiske træk.

Læs også: Brønderslev-far fik tæsk med vådt håndklæde

Og den meget grove mobning i barndommen kan meget vel have lagt grundstenen for den voldsomme og følelseskolde kriminelle adfærd, som han er blevet kendt skyldig i at have begået mod sine i alt ti børn og stedbørn.

Ifølge en undersøgelse gennemført af Rådgivende Sociologer for DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) i 2003 er der nemlig en klar sammenhæng mellem at mobbe og begå aggressiv kriminalitet.

Og selvom undersøgelsen ikke viser en klar sammenhæng mellem det at blive mobbet og udvikling af aggressiv kriminel adfærd, så kan der alligevel være en indirekte sammenhæng, ifølge specialkonsulent Karin Villumsen fra DCUM.

Psykisk belastning
- Fordi der kan være en sammenhæng eller et overlap mellem det at blive mobbet og selv at mobbe, fortæller hun til ekstrabladet.dk.

Brønderslev-far mobbet ud af arresten

At blive udsat for grov mobning er en alvorlig psykisk belastning, der giver dårlig trivsel og et dårligt undervisningsmiljø i skolen. Mobning har forskellige individuelle konsekvenser, fx kan det medføre, at man bliver angst og dårligt fungerende socialt og psykisk.

- At blive mobbet eller frygten for det er en form for social angst, der kan få dig til at overskride din egen og andres grænser og dermed ellers socialt accepterede normer for, hvad der er rigtig og forkert og godt og skidt, sådan at du alene af angst for at blive holdt ude, ydmyget og forfulgt kan gå med til nogle ellers utænkelige handlinger, siger hun.

Men man kan ikke udlede deraf, at en negativ adfærd vil fortsætte uden for selve mobbesituationen, ligesom man heller ikke kan udlede, at alle, der bliver mobbet, også udviser aggressiv adfærd, understreger hun.

Tossegode psykologer
Brønderslev-faren Harry Antoft Larsen levede et beskyttet liv hjemme hos sin mor, der først startede på arbejde, da han begyndte i skolen, har hans far fortalt.

Moren er senere død af en hjerneblødning, ligesom Harrys søster, og hans far giver ikke mange basører for de såkaldt 'tossegode psykologer', der gerne vil finde svaret på 'det hele' i barndommen.

Specialkonsulent Karin Villumsen understreger da også, at det langt fra er alle, der mobber, eller alle, der bliver mobbet, der udvikler kriminel adfærd, som jo også har mange forskellige årsager.

Kender ikke langtidsvirkning
-Og jeg kan på ingen måde udtale mig i forhold til en konkret sag eller individuelle menneskers livsforløb. Dét, jeg udtaler mig om, er generel viden om mobning set i forhold til at skabe gode undervisningsmiljøer med konstruktive relationer og trivsel, siger hun og fortsætter:

Her er Harrys nye venner

- Generelt må vi sige, at vi ikke kender alle konsekvenserne af mobning – heller ikke langtidsvirkningerne. Dét, der sker i mobning er komplekse sociale processer, der udarter sig forskelligt og har forskellige individuelle virkninger og historier – afhængigt af en masse forhold, som omfanget af mobning, netværk generelt, håndteringen af mobning i omgivelserne og så videre.