Fængslesinspektør: Fangerne er frustrerede over uvisheden

’Tak for de første 18 år – jeg ser frem til de næste 18 år her i fængslet.’

Sådan lød den ironiske tone i et brev, som fængselsinspektør i Anstalten ved Herstedvester Hans Jørgen Engbo forleden modtog fra en indsat i forvaring.

– Det er en stor belastning at sidde på ubestemt tid. Jeg har tit hørt indsatte sige: ’Åh, hvis bare jeg vidste, at jeg kom ud om syv år, så kunne jeg tilrettelægge min tid’, forklarer Hans Jørgen Engbo, som ofte sammenligner det at sidde i forvaring med at vente på et tog, man ikke ved, hvornår kommer.

Straf i straffen
– Det er, som hvis man får at vide, at man bare skal sætte sig på perronen og vente. På et eller andet tidspunkt kommer toget, men du ved ikke, om det er om en halv time eller først i morgen. Du skal bare blive siddende. Det er jo frustrerende, for så kan du ikke tilrettelægge din tid, siger fængselsinspektøren.

Når man sidder i Anstalten ved Herstedvester, så er der i det daglige ingen forskel på dem, der har fået en livstidsstraf, en tidsbestemt straf eller dem, der sidder der i forvaring.

Dagligdagen med madlavning og arbejde er ens for alle.

Men mens livstidsfangerne kan se frem til måske at blive prøveløsladt efter 12 år, har personerne i forvaring ingen dato at se hen imod.

Intet perspektiv
– Jeg mødte den anden dag en mand, som afsoner en dom på livstid. Han kom ud med alle sine frustrationer over, at han ikke kan få noget perspektiv i sit liv. At få lagt en plan – det længes de efter, siger Engbo.

Hvert år bliver en til tre personer idømt en forvaringsdom i Danmark.

Langt de fleste personer, der får en forvaringsdom, skal afsone i Anstalten ved Herstedvester nær København.