Anklageren: Den mand er farlig

Forvaring er den rigtige sanktion i forhold til Harry Antoft Larsen. Det er vicestatsadvokat Michael Møller Hansen ikke i tvivl om.

– Retslægerådet er nået frem til, at han er egnet til straf, og at han er farlig for sine omgivelser ud fra en lægelig vurdering. Så er det efter min mening uden betydning, om kriminaliteten er foregået inden for familiens rammer eller ej. Han er farlig. Længere er den ikke, vurderer Michael Møller Hansen.

Han er psykopat
Lægerne på Aalborg Psykiatriske Sygehus er nået frem til, at faderen lider af en ’dysfunktionel personlighedsforstyrrelse’, som svarer til, at han har psykopatiske træk.

– Manden er psykopat, det er en anden måde at udtrykke det på. Det er ikke en sindssygdom, så retten kan ikke stille krav om, at han skal have lægebehandling. Normalt er det heller ikke noget, man kan behandle sig ud af. Derfor er det afgørende, at han bliver fjernet fra samfundet, vurderer Michael Møller Hansen.

Vicestatsadvokaten er overbevist om, at Harry Antoft Larsen – hvis han slipper med en almindelig fængselsstraf – bagefter vil kunne stifte ny familie og igen udsætte børn for vold eller seksuelt misbrug.