Flere fik forkert dom for spritkørsel

En fejl i et nyt alkometer har betydet, at mindst otte personer har fået en fejlagtig dom for spritkørsel

Mindst otte personer i Nordsjælland har fået en forkert straf, fordi et nyt alkometer, der skulle erstatte blodprøve som bevis i sager om spirituskørsel, ikke virkede.

Det såkaldte bevis-alkometer blev indført som forsøg i Nordsjælland i april sidste år. Siden kom også København med i forsøget.

Havde teknisk fejl
Men ved et rutinecheck af alkometret ved det svenske institut Statens Kriminaltekniska Laboratorium viste det sig, at der var en teknisk fejl ved det. Det fik i december Rigsadvokaten og Rigspolitiet til at standse forsøget.

Nu har Rigsadvokaten gennemgået 374 sager, hvor bevisalkometret har været brugt, og det viser sig, at der er sket fejl i 52 sager, hvor apparatet ifølge en pressemeddelelse fra Rigsadvokaten har vist "nogle hundrededele for meget".

Seks slipper med mindre bøde
I de fleste tilfælde har fejlen været så lille, at den ifølge Rigsadvokaten ikke har haft betydning for sagernes udfald.

Men i otte sager har den haft betydning, og det har ført til, at én person undgår straf, én får sin ubetingede frakendelse af kørekortet gjort betinget, og seks personer slipper med en mindre bøde.

- Alle data fra trafikanternes udåndingsprøve er stadig gemt hos Rigspolitiet. Med en nødvendig korrektion vurderer Rigsadvokaten, at spiritusprøven fra apparatet kan bruges som bevis i retten, siger statsadvokat Jens Røn.

Alle får et brev
I den kommende tid vil Nordsjællands Politi bruge de korrigerede data fra bevisalkometret til at føre en række retssager, så domstolene kan vurdere, om apparatet nu er sikkert nok som bevis.

Alle, der har været sigtet på grund af bevisalkometret, vil få et brev fra anklagemyndigheden om konsekvensen for netop deres sag.

Indtil videre vil apparatet dog ikke blive brugt af politiet, der i stedet vil forlange en blodprøve som hidtil, oplyser Rigsadvokaten.