Fejl i nye alkometre genåbner 350 sager

Der er fejl i politiets nye alkometre til afsløring af spritbilister. 350 sager skal gennemgås på ny

350 formodede spritbilister får deres sag gennemgået på ny. Der er konstateret en fejl i politiets nye alkometre, som har været brugt i forsøgsordninger i Nordsjælland og København i stedet for blodprøver.

Fejlen medfører en risiko for fejlvisning, oplyser rigsadvokaten.

Forsøg indstillet
Brugen af de nye bevisalkometre er derfor standset i Nordsjællands Politi, der i en forsøgsordning har brugt apparatet siden april 2010. Et lignende forsøg er indstillet i Københavns Politi, der har anvendt det nye alkometer siden 1. november.

Det oplyser statsadvokat Jens Røn. Rigsadvokaten har også har bedt anklagemyndigheden i de to politikredse om at indstille igangværende spiritussager, hvor apparatet indgår som bevis.

- Det er afgørende, at domstolene kan stole fuldstændigt på de beviser, som anklagemyndigheden fremlægger. Derfor har vi sat de verserende sager i bero, indtil den opståede tvivl er blevet undersøgt grundigt. Der vil nu blive foretaget en fuldstændig analyse af samtlige prøver fra bevisalkometrene af det svenske Statens Kriminaltekniska Laboratorium, siger statsadvokaten.

Det er for tidligt at sige, om fejlen i apparatet vil få konsekvenser i de i alt cirka 350 afgjorte og verserende spiritussager, hvor alkometret hidtil har været anvendt. Omkring halvdelen af sagerne er afgjort - de fleste med en bøde. I 16 sager har domstolene idømt bilisten en frihedsstraf, men ingen dømte afsoner i øjeblikket.