Olivers far: En julegave fra landsretten

I Østrig skal landsretten afgøre, om Thomas Sørensen skal straffes for at have hentet sin søn hjem til Danmark

Faren til den snart seks-årige dreng Oliver er ikke overraskende tilfreds med landsrettens afgørelse i striden med moren.

- Han betragter det som en stor julegave, at landsretten bakker ham op, siger Thomas Sørensens talsmand, Janus Bang.

- Men han er dybt bekymret for fremtiden, for moren har konsekvent nægtet at søge samvær med drengen, siger han.

Med dommerstemmerne 2-1 har Østre Landsret fredag slået fast, at drengen ikke skal overføres til moren i Østrig.

Moren har uretmæssigt beholdt drengen hos sig i Østrig, og derfor gjorde Thomas Sørensen sig ikke skyldig i en ulovlig børnebortførelse, da han i april kørte til Graz og ved en børnehave hentede sin søn.

En enkelt dommer har dog den modsatte opfattelse. Denne dommer mener, at faren har handlet i strid med den såkaldte Haagerkonvention om internationale børnebortførelser.

Striden mellem parterne er langt fra løst. Og i Østrig kører straffesagen videre mod faren.

I byretten blev han idømt 12 måneders betinget fængsel, men han har anket til landsretten.

- Vi forventer, at sagen kommer for landsretten til januar eller februar, men vi ved det ikke præcist, siger Janus Bang.

Sagen er speciel, fordi de to landes myndigheder har truffet modsatte afgørelser.

Moren har af Østrig fået tillagt forældremyndigheden, mens faren i Danmark har myndigheders og dommeres ord for, at han har forældremyndigheden.