Grønlandsk Robin Hood skal i Højesteret

Mand i Nanortalik troede, han havde vundet i et tysk lotteri samt et hus, da dansk bank sendte ham 1,3 mio.

Lokalt blev en mand kaldt Robin Hood, fordi han blev særdeles gavmild, da en bankfejl pludselig gjorde ham velhavende.

Nu skal Højesteret afgøre, om han skal straffes eller ej.

I 2008 fik han et kontoudskrift fra BRF Bank med et beløb på 1,3 millioner kroner, som han ikke kendte til.

Over tre gange overførte han senere i alt 700.000 kroner til sin egen konto, og hjemme i Nanortalik brugte han 421.500 kroner på sig selv og på andre.

Manden mente selv, han var i god tro.

I første omgang blev han da også af kredsretten frifundet for ulovlig omgang med hittegods. Han var gået tidligt ud af skolen og havde normalt brug for hjælp fra den lokale bank for at få overført penge, lød begrundelsen.

Men i Grønlands Landsret havde dommerne en anden opfattelse. De idømte ham 100 timers samfundstjeneste og oveni alkoholbehandling og psykiagtrisk behandling.

Selv har manden forklaret, at han troede, at han havde vundet i et tysk lotteri.

Landsretten afviste dog denne forklaring, fordi manden senest deltog i det tyske lotteri i 2004.

På BRF Banks kontoudtog stod der "tømrerarb + spær".

Disse ord blev af den lokale Robin Hood forstået på den måde, at formuen vedrørte et hus, som han troede, at han havde vundet.

Ved dommen blev forsvareren, advokat Ulrik Blidorf, af avisen Sermitsiaq citeret for, at "landsrettens afgørelse skal respekteres." Imidlertid kommer der nu et tredje akt i sagen.

Procesbevillingsnævnet har nemlig sagt ja til den dømtes ansøgning om at få en endelig afgørelse af Højesteret.

Den heldige/uheldige herre kom i besiddelse af pengene på grund af to fejl.

BRF Bank lavede først en tastefejl, og derefter gjorde Cpr-registeret banken opmærksom på, at personnummeret var forkert.

Den næste fejl blev begået af Cpr-registeret. Det gav nemlig banken personnummeret på den senere dømte.