Nu er den hemmelige retspleje for grotesk

Ekstra Bladets ansvarhavende chefredaktør vil have den stadige strøm af brud på offentlig retspleje i Danmark til debat

Ekstra Bladets ansvarhavende chefredaktør Poul Madsen (til højre) mener, at navneforbudsbeskyttelsen af en kendisadvokat i en verserende rufferisag er det hidtil mest groteske eksempel på skreddet i retning af hemmelighedskræmmeri i retsplejen. (Foto: Ole Buntzen og Jan Unger. Fotomontage: ekstrabladet..dk)
Ekstra Bladets ansvarhavende chefredaktør Poul Madsen (til højre) mener, at navneforbudsbeskyttelsen af en kendisadvokat i en verserende rufferisag er det hidtil mest groteske eksempel på skreddet i retning af hemmelighedskræmmeri i retsplejen. (Foto: Ole Buntzen og Jan Unger. Fotomontage: ekstrabladet..dk)

- Det er jo fuldstændig grotesk. Den offentlige retspleje, som - hvis man skal være lidt højstemt - er en grundpille i vores grundlov, bliver systematisk sat ud af kraft. Det kan ikke bare blive ved!

Ekstra Bladets ansvarhavende chefredaktør Poul Madsen har fået nok. I dagens avis beskrives, hvordan en kendt og omstridt advokat nærmest pr. automatik fik beskyttelse i form af et navneforbud, da han i vinter blev indblandet som både anholdt og sigtet i en rufferisag om bordeldrift i København.

I strid med alle regler i Retsplejeloven (§§ 31, 172 og 968) og tidligere tilkendegivelser fra Højesteret blev advokaten beskyttet ved en kendelse, afsagt i et hemmeligholdt retsmøde, hvor end ikke den advokat-kollega, som krævede navneforbudet, fandt det nødvendigt at møde frem.

Vupti - et hemmeligt retsmøde
Han, den ligeledes kendte, men ikke navneforbud-beskyttede Bjørn Elmquist, havde bare i et brev til Københavns Byret anmodet om navneforbud til forebyggelse af 'unødvendig krænkelse' af hans klient og kollega.

Vupti - et retsmøde blev stablet på benene, uden at nogen fik besked. Dommeren og protokolføreren var de eneste, som var i lokalet, da Elmquists brev blev forsynet med gummistempel og kendisadvokaten beskyttet af navneforbud.

- Vi havde ingen mulighed for at benytte og at den ret, vi ifølge retsplejeloven har for at protestere imod denne begrænsning af den offentlige retspleje, fordi ingen fik at vide, at retsmødet skulle holdes. Men i går, da der var 'almindeligt' retsmøde i sagen, fik vi kendskab til navneforbudet, og i dag skriver jeg naturligvis en formel indsigelse til Københavns Byret, siger Poul Madsen til ekstrabladet.dk.

Nemmere end at trække en cola
Men chefredaktøren standser ikke ved den formelle klage til byretten. Han går videre - for nu et målet ved at være fuldt.

- Det er fuldstændig grotesk, at Danmarks åbne retspleje forvaltes på denne her måde. Desværre har bruges af navneforbud i de senere år udviklet sig sådan, at man - hvis man er den rigtige! - kan få et navneforbud nemmere, end man trækker en cola i en automat. Det har vi set utallige eksempler på.

Hvad mener Domstolsstyrelsen?
- Men sagen her er toppen: at Bjørn Elmquist bare kan sende et brev og anmode om navneforbud - og så er den hjemme! Uden at domstolen hører argumenter, uden at domstolen overholder Retsplejelovens og Højesterets regler for, hvordan man begrænser den grundlovsfæstede offentlighed i retsplejen. Jeg vil meget gerne høre fra ansvarlige folk højere oppe i retssystemet, om det virkelig er sådan, vi skal se vores grundlov forvaltet.

- Det er en hjørnesten i grundloven, at vi ikke har hemmelig retspleje i Danmark - og sådan er det af hensyn til os alle sammen. Derfor må Domstolsstyrelsen forholde sig til den klare tendens til lukkethed, som rufferisagen om kendisadvokaten bare er det seneste og mest groteske symptom på, erklærer chefredaktør Poul Madsen.