Vurderede selv fangers udskrivning

Anstalten ved Herstedvester har undladt at spørge psykiatere til råds om udskrivning af farlige fanger. Kriminalforsorg og anstalt beklager

Psykiatere skal give deres besyv med, når myndighederne skal vurdere, om forvaringsfanger kan udskrives på prøve fra deres indespærring. Det står i loven.

Alligevel har Anstalten ved Herstedvester systematisk undladt at spørge eksperter til råds, hvis anstaltens personale selv vurderede, at fangerne var uegnede til udskrivning.

Det fremgår af et svar fra Kriminalforsorgen til Folketingets Retsudvalg. I brevet beklager såvel Anstalten ved Herstedvester som Kriminalforsorgen forløbet og lover bod og bedring i fremtiden.

Netop fordi anstalten nu har erkendt regelbruddet, afviser Kriminalforsorgen at redegøre for detaljerne bag de seneste 20 sager om prøveudskrivning, hvilket Retsudvalget ellers havde bedt om.