Bande dømt for hashhandel på Vesterbro

Østre Landsret stadfæstede Københavns Byrets dom i en ankesag om hashhandel på Vesterbro. I alt deltog 15 mænd i handel med 150 kilo hash.

Det eneste, syv hashhandlere fik ud af deres ankesag ved Østre Landsret, var fængselsstraf og en regning for retssagens omkostninger.

De syv mænd blev sammen med otte andre dømt ved Københavns Byret for organiseret hashhandel i november sidste år. Gruppen af 15 mænd blev dømt for at have samarbejdet om salg af i alt 97 kilo hash på Litauens Plads på Vesterbro.

I Østre Landsret fik syv mænd stadfæstet deres domme. Fem blev idømt fængsel i to år og seks måneder, en fik to år, mens den sidste blev straffet med fængsel i et år og seks måneder.

Da hashbandens sager blev afgjort i byretten sidste år, blev det fastslået, at hashhandlen foregik organiseret. Derfor blev mændene ikke alene dømt for den mængde hash, de selv havde solgt, men hæftede også for de andres gerninger.