Højesteret frifinder fem for medvirken til fængselsvold

Fem mænd blev i landsretten dømt for ikke at sige fra, da en medfange blev udsat for vold. Nu er de frifundet

Det var ikke strafbar medvirken til vold, at fem indsatte undlod at sige fra over for en voldelig episode i arresthuset i Aarhus under en gårdtur.

Det fastslår Højesteret i en afgørelse mandag.

Landets øverste retsinstans frifinder de fem mænd, som i landsretten blev idømt tre og fire måneders fængsel for medvirken til vold.

En medfange blev under en gårdtur i november 2011 sparket og slået i ansigtet og på kroppen. Der blev spyttet på ham, og han blev tvunget til at spise 15 cigaretskod. Desuden blev en flaske presset mod hans tænder, mens der blev slået på den.

Volden i gården stod på i 45 minutter og blev ikke opdaget af vagterne, hvis tilsyn bestod i, at de med mellemrum kom forbi de lukkede gårde, der er på hver fire gange ni meter og med et jerngitter i den ene ende.

En mand er i Vestre Landsret blevet idømt et års fængsel for volden i arresten.

Landsretten mente også, at fem andre deltagere i gårdturen ved deres passivitet havde gjort sig skyldige i medvirken til vold. Men den afgørelse har Højesteret nu lavet om.

Højesteret fastslår, at hver enkelt af de fem mænd kunne have tilkaldt vagten for at få bragt volden til ophør eller for selv at blive lukket ud.

Men det kan ikke udelukkes, at den pågældende derved risikerede repressalier i form af vold straks eller senere, siger de ni højesteretsdommerne i deres afgørelse.

Derfor er det ikke strafbar medvirken til vold, at de fem mænd undlod at sige fra over for volden.

De fem mænds forsvarere har slået på, at mændene var i en umulig situation, hvor de var forhindret i at forlade stedet og risikerede at blive straffet, hvis de blandede sig eller tilkaldte en vagt.

Anklagemyndigheden har derimod krævet deres straffe skærpet med den begrundelse, at de fem mænd med deres adfærd har tilsluttet sig og understøttet, at volden fortsatte.

Anklageren har forgæves forsøgt at overbevise højesteretsdommerne om, at risikoen for repressalier ikke er grund nok til at undlade at sige fra.