Politiet efterlyser fire Syrien-krigere

Københavns Byret har varetægtsfængslet fire 'Syrien-krigere' in absentia. De efterlyses nu internationalt. Men samtidigt har retten givet dem navneforbud

Her er de billeder, som de fire nu sigtede Syrien-krigere skød til måls efter.
Her er de billeder, som de fire nu sigtede Syrien-krigere skød til måls efter.

En video, hvor fire danske krigere i Syrien skyder til måls mod danske politikere og debattører, har nu ført til, at Københavns Byret har varetægtsfængslet dem 'in absentia'. Det er sket allerede den 8. april, men Københavns politi eftersøger nu de fire med en international arrestordre.

Selvom de nu jages af Interpol har Københavns Byret nedlagt navneforbud på de eftersøgte. Navneforbuddet er udstedt selvom de fire krigere selv har lagt deres video ud på YouTube og mindst en af dem har givet interview til medierne i den anledning.

- Københavns Politi har modtaget oplysninger om, at nogle af de fire mistænkte skulle være afgået ved døden i forbindelse med kamphandlinger i Syrien, men da det ikke har været muligt at få bekræftet disse oplysninger, opretholdes efterforskningen og eftersøgningen af alle fire indtil videre, siger senioranklager Jakob Buch-Jepsen, Anklagemyndigheden i Københavns Politi.

Selvmordsaktion
Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den ene af de fire død ved et selvmordsangreb mod en politistation, ikke i Syrien, men i Irak.

På videoen skyder de fire nu sigtede til måls efter billeder med den tidligere PET-agent Morten Storm, debattøren og islam-kritikeren Lars Hedegaard Jensen, NATO´s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, den tidligere iman Ahmed Akkari og tidligere folketingsmedlem Nasser Khader.

Skyderiet sker blandt andet med ordene: - Må Allah destruere dem alle sammen.

Den internationale efterlysning kommer efter en efterforskning og juridisk vurdering fra Københavns politi og PET.

Anmeldelser afvist i to sager
I dag har politiet besluttet ikke at starte efterforskning i to andre sager om danske krigere i Syrien, som er blevet anmeldt til politiet for terror og våbenbesiddelse.

- Det skønnes ikke at være muligt at fremskaffe de beviser, som er nødvendige til domfældelse i en dansk straffesag. Dette ville blandt andet vil kræve bevis for, hvilken del af oprørsstyrkerne de pågældende har tilsluttet sig, herunder om der er tale om en gruppe, sammenslutning eller række af enkeltpersoner, som kan anses som værende omfattet af den danske straffelovs bestemmelse om terror, siger Jakob Buch-Jepsen.

Han understreger, at politiet fortsat tager alle sager om Syriens-rejsende særdeles alvorligt.

- Hvis der skal rejses tiltale mod en Syriens-rejsende, skal Anklagemyndigheden løfte bevisbyrden for, at der er begået handlinger, der er strafbare efter dansk ret, og det kan i sagens natur være vanskeligt at fremskaffe tilstrækkelige beviser for noget, der er foregået i Syrien, siger han.

- Det gælder ikke mindst med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende har tilsluttet sig en gruppering, der bevisligt må anses for en terrororganisation efter dansk ret. Vi har efter en nøje vurdering af disse sager fundet, at vi ikke kan løfte bevisbyrden i disse to tilfælde, siger senioranklager Jakob Buch-Jepsen.

Imam slipper også
Politiet har også i dag stoppet efterforskningen mod en imam fra Qubo moskeen. Anklagemyndigheden vurderer, at han ikke har fremsat så konkrete udtalelser, at straffelovens terrorbestemmelser eller andre bestemmelser i straffeloven er overtrådt.

PET og anklagemyndigheden i Københavns Politi har foretaget en 'grundig vurdering af en række udtalelser' og fundet, at de ikke er tilstrækkeligt konkrete til, at der kan rejses tiltale for eksempelvis hvervning af medlemmer til terrororganisationer, siger politiet i en pressemeddelelse.

- Rene sympatitilkendegivelser over for terrororganisationer, som ikke ses at indeholde billigelse af konkrete terrorhandlinger, er ikke er strafbare efter dansk ret. Det fremgår direkte af forarbejderne til terrorbestemmelserne i straffeloven, forklarer Jakob Buch-Jepsen.