Juleferien udsætter udsmidningen af rockere fra klubhus

Udsmidte rockere og naboer venter spændt på klagenævns afgørelse i sag om omstridt klubhus i Vanløse

Foto: Kenneth Meyer
Foto: Kenneth Meyer

En gruppe rockere fra Bandidos kan trods et påbud fra Københavns Kommune alligevel bruge en villa i Vanløse som klubhus i det nye år.

I hvert fald nogle dage endnu.

Juleferien har sat en midlertidig stopper for politikernes forsøg på at smide rockerne ud af huset, fordi rockerne har klaget over beslutningen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Og her kan sagen først behandles, når medarbejderne er retur fra juleferien. I første omgang skal det slås fast, om klagen har opsættende virkning, hvilket vil sige, at rockerne ikke kan smides ud af klubhuset, så længe sagen kører.

Ifølge Københavns Kommunes beslutning skulle rockerne have ryddet huset på Tudskærvej inden 1. januar.

Strid om rockerhus fortsætter

- Nu afventer vi Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at rockerne har valgt at tage klagevejen i forhold til kommunen, siger Jakob Hougaard (S).

- Det er jo af hensyn til naboerne, at kommunen har valgt at de servitutter, der er på ejendommen skal håndhæves, nemlig at husene er til boliger og ikke til klubhuse, fabrikker og andet, siger han.

Hvis klagen får opsættende virkning, kan kommunen først gennemtrumfe udsmidningen, når Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til sagen. Og så kun hvis nævnet giver kommunen medhold.

Uenighederne om det omstridte klubhus har verseret i flere måneder, og naboer til rockerklubhuset har følt sig chikaneret og truet. Blandt andet har grundejerforeningens formand fået smadret ruder i sine vinduer.

Flere gange har politiet lukket fester i klubhuset, og naboerne har gennem lang tid presset på for at få rockerne ud.

Det er med en næsten 100 år gammel servitut om, at boligen kun må bruges til familiebrug og at brugen ikke må være til gene for naboerne, at politikerne er trådt til.

Ifølge rockernes advokat, Michael Juul Eriksen, afventer man klagenævnets afgørelse. Han oplyser samtidig, at man er parat til at tage sagen videre til domstolene, hvis ikke man får medhold.