Anklager: Tigger truer samfundet og skal udvises

Er en tigger fra Rumænien undergravende for samfundsordenen? Rigsadvokat vil føre principsag i Højesteret

Højesteret bør på banen for at afgøre, om en ung rumænsk mand skal udvises for at tigge på gaden i København.

Det ønsker anklagemyndigheden, som har ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at føre sagen til tops i retssystemet.

- Tiggeri er jo ulovligt her i landet. Sagen er derfor egnet til at få en principiel rettesnor for udvisning af personer, der opholder sig i Danmark for at begå kriminalitet, forklarer Mikkel Thastum, der er kommunikationschef hos Rigsadvokaten.

Østre Landsret har i forbindelse med spørgsmålet om varetægtsfængsling af den 23-årige slået fast, at der ikke er grundlag for udvisning. Og det er denne kendelse, som Rigsadvokaten vil have ændret.

Manden er nu tre gange noteret af politiet for det, som i straffeloven kaldes betleri. For nylig blev han af Københavns Byret idømt betinget fængsel i syv dage.

Rumænere og andre EU-borgere kan kun udvises, hvis de udgør en "tilstrækkelig alvorlig trussel" mod grundlæggende samfundsinteresser. Det står i et EU-direktiv.

Men Rigsadvokatens talsmand skriver i en mail til Ritzau, at EU-direktivet først og fremmest skal beskytte den frie bevægelighed af arbejdskraft - og ikke personer, "der har til formål at ernære sig ved ulovligheder."

Forsvareren for den unge mand er dog enig med landsretten.

- Det kan godt være, at det kan være generende i vores storbyer at blive udsat for tiggere, der beder om en cigaret eller nogle småpenge. Men er det virkelig undergravende for vores samfund, spørger advokat Birgitte Skjødt.

- Tilsyneladende mener Københavns Politi, at et udenlandsk proletariat er ved at indtage vores gader, og at der derfor er tale om en fare for samfundsordenen.

- Men jeg finder det forkert, hvis det skal indgå i bedømmelsen af en enkelt person, at andre af hans landsmænd ligeledes tigger. Det bør i vurderingen alene indgå, om den individuelle borgers adfærd kan berettige en udvisning eller ej, siger Birgitte Skjødt.

Senere i november ventes Procesbevillingsnævnet at tage stilling til Rigsadvokatens ansøgning.