Australsk politi kræver dansk journalist som vidne i hemmelig sag

Dansk journalist tvinges ikke til at vidne fuldt ud i hemmelig australsk efterforskning

En australsk betjent fra deres svar på PET - Federal Police - har været i København, fordi de australske myndigheder ønsker, at en dansk journalist skal vidne i en hemmelig sag 'down under'.

I den forbindelse blev der i går holdt et såkaldt indenretligt forhør i den bemærkelsesværdige sag.

Ved retsmødet gav Københavns Byret den danske journalist, Jesper Larsen, delvist medhold i, at han kan påberåbe sig kildebeskyttelse i sagen, hvor både danske og australske myndigheder ønskede at den pågældende journalist skulle forklare sig indgående om en artikel, som han publicerede på en blog for nogle år siden.

Ved gårsdagens retsmøde besluttede dommeren, at han skal udtale sig i et vist omfang, fordi der var tale om identificerbare kilder.

Omvendt kan der være andre elementer i sagen, hvor journalisten kan påberåbe sig kildebeskyttelse, slog retten fast.

Mediet Finans har tidligere i dag omtalt sagen, hvor det beskrives, at det drejer sig om en tre år gammel reportage, som Jesper Larsen lavede i forbindelse med en tur til det nordlige Irak, mens han var journaliststuderende.

Finans beskriver, hvordan han efterfølgende blev kontaktet af Australian Federal Police, hvor australierne med udgangspunkt i artiklen ville have ham til at vidne i en sag, der efterforsker.

Anklager ved retsmødet, Søren Harbo, anmodede om, at retsmødet blev holdt for lukkede døre. Det skete med begrundelse i de australske myndigheders igangværende og følsomme efterforskning.

Den pågældende artikel, sagen handler om, lå imidlertid på nettet frem til går, hvor den blev pillet ned.

Artiklen var en reportagetur til de kurdiske områder i det nordlige Irak, hvor han blandt andet interviewede forskellige personer. Blandt dem en australier, der havde sluttet sig til de kurdiske styrker.

Der var således ikke tale om skæggede islamist-typer, men der imod folk, der nu kæmper mod Islamisk Stat.

Præcis, hvad det er for oplysninger, australierne ønsker at få ud af Jesper Larsen, kendes ikke i detaljer, da retsmødet - som beskrevet - blev holdt for lukkede døre.

Jesper Larsen har imidlertid afvist at vidne i sagen af hensyn til sit fremtidige arbejde som journalist. Men fordi artiklen blev udgivet på en blog, er den som udgangspunkt ikke omfattet af medieansvarsloven, der giver journalister retten til kildebeskyttelse - med mindre bloggen er anmeldt til Pressenævnet og dermed underlagt medieansvarsloven.

På gårsdagens retsmøde skulle Københavns Byret derfor tage stilling til, om Jesper Larsen og en fotojournalist, som tog billeder til Jesper Larsens artikel, kunne påberåbe sig kildebeskyttelse alligevel. Det mente anklagemyndigheden ikke, at journalisten var berettiget til.

Retten slog fast, at bloggen ikke var omfattet af medieansvarsloven, men vægtede altså i stedet den internationale konvention om ytringsfrihed i sin kendelse. I vurderingen lagde retten blandt andet vægt på, at Jesper Larsen skrev artiklen under journalistisk virke, selvom han var under uddannelse.