Bankchefer skal betale 29 millioner - frifindes for andre krav

Fire chefer fra en krakket bank dømmes fredag til at betale 28,6 millioner i Østre Landsret

Fire chefer fra den krakkede Eik Bank dømmes fredag af Østre Landsret til at betale 28,6 millioner kroner.

Resultatet er meget langt fra det krav, som statens selskab havde rejst. Finansiel Stabilitet havde krævet 250 millioner kroner i erstatning for de tab, som opstod i banken, der sank i grus i 2010.

Dommen indebærer, at blandt andet revisionsselskabet frifindes. Det samme gør også en af de sagsøgte direktører, Brian Toft.

De dømte er bestyrelsesformand Peter Marner Åge Jacobsen og næstformand i bestyrelsen, Henrik Ørsted. Også direktørerne Jesper Søndberg Clausen og Kim Michael Sandberg skal deltage i betalingen.

Dommen er afsagt efter cirka 58 retsmøder. Finansiel Stabilitet mente, at banken generelt blev drevet uforsvarligt. Og at ledelsen også havde svigtet konkret i forbindelse med seks store engagementer.

Kun et flig af det ene - et med Schaumann-koncernen - er ifølge landsretten så kritisabelt, at der skal betales. Dommerne lægger blandt andet vægt på, at man i banken internt selv anså en bevilling på 28 millioner kroner for betænkelig.

I landsretten er Peter Marner Åge Jacobsen som den eneste af de sagsøgte til stede, da landsdommer Lone Kerrn-Jespersen fredag middag læser konklusionen op.

I retslokalet er der samtidig videoforbindelse til et retslokale i Torshavn. Herfra kunne repræsentanter for et forsikringsselskab overvære retsmødet i København.

- Jeg ved ikke, om man skal sige tillykke, siger den ene af de sagsøgtes advokater, da han giver hånd til Finansiel Stabilitets advokater efter domsafsigelsen.

På bundlinjen står, at statens selskab også skal til lommerne. I alt dømmes Finansiel Stabilitet til at betale sagsomkostninger på cirka 40 millioner kroner.

Afgørelsen er den fjerde i den række af sager, som det statslige selskab har rejst mod chefer i pengeinstitutter, som gik ned under finanskrisen.

I de to største - om Amagerbanken og Roskilde Bank - blev samtlige sagsøgte frifundet. I den tredje om Capinordic Bank har Finansiel Stabilitet fået medhold. Disse tre domme er dog ikke det endelige punktum. De er alle under anke i retssystemet.

Opdateres ...