Barnebarn og kendt advokat taber strid om millionarv

To grene af en rig familie strides med hinanden og en kendt advokat om en arven efter landsretssagførerenke.

Østre Landsret har torsdag afsagt dom i striden om en millionarv efter en rig landsretssagførerenke. Et barnebarn og den kendte advokat Christian Harlang har tabt til en anden gren af familien.

Dommen er en stadfæstelse af en afgørelse fra byretten, om hvorvidt nogle dokumenter, som enken i 2012 underskrev vedrørende sit testamente, er gyldige.

Det centrale spørgsmål har været, om landsretssagførerenke Anne Lunn var dement og blev manipuleret til at stille barnebarnet gunstigere i testamentet og give Christian Harlang kontrol over økonomien.

Barnebarnet hævder, at enken selv ønskede at efterlade en større del af sin formue til ham, mens den anden gren af familien har forklaret, at han pressede på for at få ændret testamentet.

Enken døde i 2013. Hun var diagnosticeret med Alzheimers, og familiemedlemmer har forklaret, at hun havde svært ved at forstå, hvad der foregik omkring hende.

I 2012 underskrev hun med hjælp fra en notar et dokument, som gav Christian Harlang råderet over hendes formue. Få dage tidligere havde en anden notar ellers vurderet, at enken var for svækket til at skrive under.

Advokatnævnet gav i 2014 Christian Harlang en bøde på 100.000 kroner for grov tilsidesættelse af de advokatetiske regler, fordi han havde henvendt sig til flere notarer og tilbageholdt oplysninger for den sidste om enkens tilstand.

Advokaten har indbragt bøden for retten, men den sag er endnu ikke behandlet.

Flere gange er Christian Harlang ikke mødt op til retsmøder i striden om millionarven. Han har blandt andet meldt sig syg med få dages varsel, og dermed har Østre Landsret måtte udsætte sagen.

Men torsdag har landsretten altså givet den anden gren af familien, landsretssagførerenke Anne Lunns svigerdatter og hendes voksne døtre, medhold i striden.

Christian Harlang vil nu forsøge af få sagen indbragt for Højesteret.