Barneskelet fundet på loft: Nu er der nyt i sagen

Skelettet af et lille barn blev fundet på et loft på Frederiksberg i august sidste år - politiet mener, det er helt tilbage fra et tidspunkt mellem 1938 og 1954

Ejendommen, hvor barne-skelettet blev fundet, er opført i 1912. Foto: Henning Hjorth
Ejendommen, hvor barne-skelettet blev fundet, er opført i 1912. Foto: Henning Hjorth

Det vakte opsigt, da håndværkere i forbindelse med tag-renovering af en ejendom på Prinsesse Maries Allé på Frederiksberg fandt skelettet af et lille barn på loftet den 30. august.

Politiet blev tilkaldt, og siden har der været gennemført retsmedicinske undersøgelser af skelettet.

I dag kan Københavns Politi oplyse, at man mener, der er tale om et meget gammelt skelet. Vurderingen går på, at det er tilbage fra en periode, der ligger mellem 1938 og 1954.

Københavns Politi har besluttet at indstille efterforskningen i sagen. Det har ikke været muligt at identificere barnet, og det har heller ikke har været muligt at identificere personer, der kan have placeret barnet på loftet, eller som i øvrigt har viden om barnet.

Politiet oplyser, at der ikke er fundet tegn på vold eller sygdom, og at dødsårsagen ikke kan fastslås. Det er således ikke muligt at afklare, om barnet er afgået ved døden som følge af en forbrydelse.

Barnet havde en alder svarende til ca. 39.-40. fosteruge og har altså været nyfødt, men om det har været i live ved fødslen eller har været dødfødt, vides ikke.

De retsmedicinske undersøgelser har heller ikke kunnet fastslå, hvilket køn det lille barn havde.

Kulstof 14-metode anvendt
Senioranklager hos Københavns Politi Søren Harbo siger til Ekstra Bladet, at eksperter har foretaget en Kulstof 14-analyse for at tidsbestemme det lille skelet. Det er ud fra den analyse, at man har vurderet, at det mest sandsynligt stammer fra den periode.

- Vores grundliggende budskab er, at det er fra en tid, hvor det ikke har været muligt for os at få afklaret, hvad der er sket, siger han.

Skelettet lå i en lille papkasse, hvor der også lå noget papir i.

Politiet har prøvet at komme mysteriet om skelettet lidt nærmere ved også at forsøge afhøringer af personer, der tidligere har boet i ejendommen, men det har ikke ført til noget.

Har skrevet bog
Selv om man aldrig får opklaret, om barnet blev dræbt, kan skelettet på Frederiksberg give næring til mange spekulationer om, hvilken skæbne der ligger bag den 60 til 80 år gamle sag.

Historiker Agnete Birger Madsen har skrevet bogen ’Et barnelig i en kuffert. Om fødsler i dølgsmål, barnemord og forsterfordrivelse i Danmark 1900-1950’. 

Efter at have læst om sagen fra Frederiksberg hæfter hun sig ved perioden, som retsmedicinerne mener, barnet er fra.

- I den periode er fænomenet barnemord aftagende. Man havde i større grad og specielt inde i byerne fundet adgange til at få foretaget illegale aborter, og dermed steg det antal, fortæller hun.

I materialet, der dannede baggrund for hendes bog, indgik en retsmediciners undersøgelser af 200 spædbørns død, og i sagerne om barnemord tegnede sig et billede af, at mødrene var mellem 15 og 30 år, de var ufaglærte, uden arbejde eller var tjenestepiger.

- Der var tale om kvinder fra de laveste sociale klasse, siger Agnete Madsen.

I de fleste sager, hvor det nyfødte barn blev dræbt, indgik der ikke meget vold. Ofte var der tale om simpel passivitet, ved at man lod spædbarnet ligge under tykke dyner, til det afgik ved døden.

- Når jeg hører om sagen fra Frederiksberg, tænker jeg umiddelbart på en tjenestepige. Her har hun sanset at gemme barnet væk. Kvinderne ønskede at få det overstået og glemme alt om det hurtigt, siger Agnete Madsen.