Børneminister: Disse forældre skal miste retten til deres børn

Forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet skal som udgangspunkt miste retten til at spille en rolle i deres børns liv, mener ministeren

Anders Hansen undrer sig over, at han har fået afslag på fuld forældremyndighed over sin niårige datter. Hendes mor er dømt for fire drabsforsøg og for ulovligt at have medicineret datteren. Foto: Per Rasmussen
Anders Hansen undrer sig over, at han har fået afslag på fuld forældremyndighed over sin niårige datter. Hendes mor er dømt for fire drabsforsøg og for ulovligt at have medicineret datteren. Foto: Per Rasmussen

Det skal være slut med delt forældremyndighed til forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet, hvis det står til børneminister Mai Mercado.

- I første omgang vil jeg bare tage en åben drøftelse med partierne, og det skal være med det formål at få strammet op på lovgivningen, siger hun til Ekstra Bladet.

Det kommer efter historier i blandt andet Ekstra Bladet, hvor faren Anders Hansen var stærkt utilfreds med, at han skal dele forældremyndigheden over sin datter med pigens mor, der er idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg på patienter på Nykøbing Falster Sygehus og for ulovlig medicinering af datteren, samt historier i Viborg Folkeblad om blandt andet en mand, der er dømt for overgreb på sin tidligere steddatter, men fortsat har ret til samvær med sin biologiske datter.

I begge sager svarede Mai Mercado, at hun ville undersøge, om der var behov for at ændre eller klargøre reglerne.

  Anders Hansen undrer sig over, at han har fået afslag på fuld forældremyndighed over sin niårige datter. Hendes mor er dømt for fire drabsforsøg og for ulovligt at have medicineret datteren. Foto: Per Rasmussen Krimi Sygeplejerske dømt for fire drabsforsøg og ulovlig medicinering af datter: Far får afslag på fuld forældremyndighed

- Det har jeg haft lejlighed til at gøre, og det er min holdning, at forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet, pædofili, drab og drabsforsøg med deres gerning som udgangspunkt mister retten til at spille nogen som helst rolle i et barns liv, siger hun og fortsætter:

- Jeg skal ikke kunne afvise, at der er nogle former for drabsforsøg, hvor det vil være meningsfuldt, at der er et samvær. Men i udgangspunktet mener jeg faktisk ikke, at man bør have det, siger hun.

Børneminister Mai Mercado mener ikke, at forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet, skal have ret til forældremyndighed over deres børn. Foto: Linda Johansen
Børneminister Mai Mercado mener ikke, at forældre, der er dømt for alvorlig kriminalitet, skal have ret til forældremyndighed over deres børn. Foto: Linda Johansen

Skriger til himlen
Anders Hansen fik i oktober sidste år afslag på fuld forældremyndighed over sin datter i landsretten med dommerstemmerne 2-1. Begrundelsen var, at retten ikke mente, der var reel uenighed og samarbejdsproblemer mellem forældrene.

- Jeg synes jo, at de fire drabsforsøg er rigeligt til, at det skriger til himlen, at jeg skal have fuld forældremyndighed. Og så synes jeg, at det slår hovedet på sømmet, at hun er dømt for at have medicineret vores datter. Du skal prøve at sætte dig i mit sted. En person, der har gjort så meget, skal jo ikke have ret til at bestemme over sit barn. Der er noget, der ikke hænger sammen, sagde han dengang.

Anders Hansen undrer sig over, at han har fået afslag på fuld forældremyndighed over sin niårige datter. Hendes mor er dømt for fire drabsforsøg og for ulovligt at have medicineret datteren. Foto: Per Rasmussen Samfund Mor dømt for fire drabsforsøg: Nu klager far over afgørelse om delt forældremyndighed

Den tredje dommer stemte for at tilkende faren fuld forældremyndighed med henvisning til morens dom, at hun har en såkaldt histrionisk lidelse, der gør, at hun scorer højt på utroværdighedsskalaen, at hun har ønsket, at datteren skulle ledsages til samvær i arresten af personer, hun ikke kender, samt den ringe kontakt og dårlige kommunikation mellem parterne og tvister om samvær.

Anders Hansen undrer sig over, at han har fået afslag på fuld forældremyndighed over sin niårige datter. Hendes mor er dømt for fire drabsforsøg og for ulovligt at have medicineret datteren. Foto: Per Rasmussen Krimi Mor dømt for fire drabsforsøg - far får afslag på fuld forældremyndighed: Minister vil se på reglerne

Reglerne for forældremyndighed og samvær er fastsat i Forældreansvarsloven, og af § 11 fremgår det, at retten kun kan ophæve den fælles forældremyndighed, 'hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste', ligesom det fremgår af § 4, at 'afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet'.

- Men det fremgår ikke klart nok i dag, at nogle gange spiller man sig selv af banen som forældre. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får sagt højt, at er man dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet, fx overgreb mod børn, så er det helt klart uforeneligt med de forpligtelser, der følger af et forældreansvar, siger Mai Mercado.

- Kan man ikke risikere, at det bliver for firkantet og en ekstra straf til de dømte, og det i virkeligheden bliver til ulempe for barnet, fordi barnet måske har godt af, at begge forældre er omkring det?

- Er man dømt for meget alvorlig kriminalitet, så mener jeg egentlig, at man som udgangspunkt mister retten til at spille en rolle i sit barns liv, selv om der kan være undtagelser. Jeg tror egentlig også, at det er det, der er ment med den eksisterende lov, at det skal være for barnets bedste. Men jeg synes ikke, det fremgår klart nok i loven i dag, og det er derfor, jeg synes, det skal ændres, så det bliver helt klart.

- Hvad er tidsplanen for det her?

- Det er at tage en drøftelse med partierne for at finde ud af, hvor de står henne. Og når jeg har det, vil jeg finde ud af, om der er grundlag for at skrive et lovforslag, siger hun.

48 kommentarer
Vis kommentarer