Britta skal vidne i sag mod sine børn

Britta Nielsen, der bedrog Socialstyrelsen, er vidne i sagen mod sine børn, der er tiltalt for groft hæleri

65-årige Britta Nielsen afsoner en dom på seks år og seks måneders fængsel for groft bedrageri mod Socialstyrelsen. Anklagemyndigheden kræver hendes tre voksne børn dømt for groft hæleri. (Arkivfoto). Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters
65-årige Britta Nielsen afsoner en dom på seks år og seks måneders fængsel for groft bedrageri mod Socialstyrelsen. Anklagemyndigheden kræver hendes tre voksne børn dømt for groft hæleri. (Arkivfoto). Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters

Når Retten i Glostrup lørdag fortsætter med sagen mod Britta Nielsens voksne børn, får børnene et gensyn med deres mor.

Britta Nielsen har nemlig indvilliget i at vidne i sagen, der er rejst mod børnene.

De tre børn er tiltalt for groft hæleri, fordi de skal have fået del i de millioner, som Britta Nielsen svindlede sig til gennem sit arbejde i Socialstyrelsen.

Anklagemyndigheden mener, at børnene vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra kriminalitet. De tre børn nægter sig skyldige.

Britta Nielsen afsoner i øjeblikket den dom på seks år og seks måneders fængsel, som hun blev idømt i februar. Hun blev dømt for svindel for omkring 117 millioner kroner.

Derfor vil hun også blive fulgt af betjente fra Kriminalforsorgen, når hun er i retten.

Sagen mod de tre børn begyndte 4. marts, og på førstedagen afslørede anklager Kia Reumert, at Britta Nielsen havde indvilliget i at vidne.

- Jeg tror ikke, at anklagemyndigheden har så mange spørgsmål til hende, sagde Kia Reumert.

Vidner er normalt forpligtet til at vidne, men Britta Nielsen har ikke pligt til det, fordi sagen er mod hendes børn.

Foruden anklagerne har sagens tre forsvarere mulighed for at stille spørgsmål til Britta Nielsen.

Formentlig er det lang tid siden, at Britta Nielsen sidst har set børnene. Siden 18. marts har det nemlig ikke været muligt for indsatte at få besøg på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

Fra på mandag åbner Kriminalforsorgen igen i begrænset omfang for besøg.

Det gælder indsatte med mindreårige børn samt unge indsatte. Dermed giver de nye muligheder umiddelbart ikke flere muligheder for besøg for Britta Nielsen.

Britta Nielsens 40-årige søn er tiltalt for cirka 10,7 millioner kroner, mens døtrene 32-årige Samina Hayat og 35-årige Jamilla Hayat er tiltalt for henholdsvis 37,2 millioner kroner og 3,5 millioner kroner.

På grund af coronakrisen var domstolene lukket i over en måned. Det betød også, at hælerisagen blev forsinket. Derfor har retten været nødt til at tage en lørdag i brug for at få færdiggjort sagen.

Dommen ventes i juli.

FAKTA: Sådan er reglerne for vidner i retten

I februar fik den tidligere medarbejder i Socialstyrelsen Britta Nielsen en dom på seks år og seks måneders fængsel for at bedrage styrelsen for 117 millioner kroner.

Anklagemyndigheden mener, at Britta Nielsens børn fik del i pengene og vidste eller bestemt formodede, at de stammede fra et kriminelt forhold. Derfor kører en sag mod børnene, der nægter sig skyldige.

Britta Nielsen har indvilliget i at vidne i sagen. Det vil ske lørdag.

Læs mere om reglerne som vidne her:

* Som udgangspunkt er man forpligtet til at vidne i retten.

* Nære pårørende er ikke forpligtet til at vidne i retten. Nære pårørende kan være forældre, søskende, børn eller en partner.

* Man behøver heller ikke at vidne, hvis det udsætter en selv for straf eller ens nærmeste for straf eller kan påføre en selv eller nærmeste anden væsentlig skade.

* Retten kan dog pålægge et vidne at afgive forklaring alligevel, hvis forklaringen eksempelvis anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald.

* Som vidne skal man tale sandt.

* Afgiver man en falsk forklaring for retten, kan det straffes med fængsel i op til fire år. Men sker det i tilfælde, hvor man var berettiget til at nægte forklaring, kan straffen nedsættes, og under milde omstændigheder kan straffen bortfalde.

* En tiltalt eller sigtet i en sag må derimod gerne lyve i retten.

* Som vidne må man ikke overvære retssagen, før man selv har afgivet forklaring.

* I særlige tilfælde kan retten beslutte, at den tiltalte skal sidde et sted, hvor vidnet ikke kan se tiltalte, mens vidnet bliver afhørt. Det kan i særlige tilfælde også ske, at tiltale bliver ført ud, mens forklaringen gives.

* I særlige tilfælde kan retten også beslutte, at tiltalte ikke må få oplyst navn og bopæl på vidnet.

* Det kan i nogle sager også besluttes, at vidnet afgiver forklaring for lukkede døre, så offentligheden ikke kan høre forklaringen. Det kan blandt andet ske i sager om voldtægt, hvor et muligt offer skal afhøres.

Kilder: Anklagemyndigheden, Domstolsstyrelsen, straffeloven og retsplejeloven.