Byggeri på Amager Fælled stoppes - hvis venner skaffer to millioner

Amager Fælleds Venner får medhold i Københavns Byret - betinget af sikkerhedsstillelse på to millioner

Amager Fælleds Venner skal stille en sikkerhed på to millioner kroner, før byretten vil nedlægge forbud mod fortsættelse af byggeriet.

Det fremgår af rettens afgørelse tirsdag. Der er tale om et markant nederlag til bygherren Fælledby P/S, som havde protesteret imod et forbud.

Foreningen skal stille sikkerheden senest tirsdag i den kommende uge. Hvis det sker, nedlægges forbuddet.

Sagen angår byggeplanerne på Amager Fælled.

To nævn - Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet - bestemte tidligere på sommeren, at klager over Københavns Kommunes afgørelser i sagen skulle have opsættende virkning.

Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset.

Klagen til nævnene kom fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Amager Fælleds Venner.

Men da bygherren lod maskinerne fortsætte på arealet på trods af nævnenes afgørelse, gik foreningen til Københavns Byret for at få nedlagt et forbud.

Den juridiske aktion er tirsdag lykkedes - men dog som nævnt på betingelse af, at der stilles en sikkerhed.

Beløbet er fastsat skønsmæssigt. Det skal dække de udgifter, som bygherren påføres ved forbuddet.

I retten har Fælledby blandt andet påstået, at Amager Fælleds Venner ikke har en såkaldt retlig interesse. Bygherren har også hævdet, at man ikke var den rette at sagsøge. Og desuden er der blevet henvist til, at Københavns Kommune som tilsynsmyndighed ikke har grebet ind.

Imidlertid får foreningen medhold i næsten alle synspunkter. Bygherren har således blæst på nævnenes afgørelser, fremgår det:

'Retten finder, at Amager Fælleds Venner har sandsynliggjort, at de aktiviteter, som Fælledby P/S aktuelt udøver på byggeområdet Vejlands Kvarter, strider mod den opsættende virkning, som nævnene har besluttet at tillægge de verserende klager fra blandt andet Amager Fælleds Venner,' hedder det i rettens afgørelse.

Forbuddet vil gælde, indtil de to nævn har truffet endelig afgørelse i klagesagerne. Det rammer 'alle igangværende bygge- og anlægsaktiviteter', som er omfattet af fire tilladelser givet af Københavns Kommune.