Danmark kendte til tvangsudvisninger med torturrisiko

Inden flygtningeaftale mellem EU og Tyrkiet var det velkendt, at flygtninge blev tvangsudvist til Syrien

Den danske regering havde inden vedtagelsen af flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet kendskab til, at tyrkerne har tvangsudvist flygtninge til Syrien trods risiko for tortur eller anden umenneskelig behandling.

Det viser aktindsigter, som Amnestys medlemsblad Amnesty har indhentet fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Generalsekretær i Amnesty Danmark, Trine Christensen, mener, at Danmark bør trække sin støtte til flygtningeaftalen, der blev indgået tidligere i år, og som skal bidrage til at lette EU's store problemer med flygtninge.

- Danmark kan ikke blive ved med at hævde, at man i god tro støtter tilbagesendelserne af flygtninge fra Grækenland til Tyrkiet, siger hun.

- I stedet for at sidde på denne viden i ministeriet og ignorere nye rapporter om tvangshjemsendelser til Syrien burde Danmark trække sin støtte til EU-Tyrkiet-aftalen og arbejde for, at flygtninge ikke tvinges tilbage til mulig tortur og

overgreb.

Af et internt dokument daterende til 8. oktober sidste år mellem to kontorchefer i ministeriet står der:

- Flygtninge fra lande uden for Europa får således ikke asyl, men myndighederne accepterer som hovedregel, at de opholder sig i landet, mens UNHCR behandler deres asylsag, og indtil de kan genbosættes i andre lande.

- Der er dog eksempler på, at Tyrkiet ikke overholder flygtningekonventionens forbud mod refoulement.

Forbuddet mod at udsende mennesker til risiko for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling kaldes i international ret refoulement.

Amnesty kritiserer, at Danmark trods viden om tvangsudsendelser til mulig tortur har støttet flygtningeaftalen.

Af det interne dokument skriver chefen for ministeriets Asyl og Visum desuden, at udsendelsen af en person til risiko for tortur eller lignende strider imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Et land må endvidere ikke udsende en person til et land, hvorfra personen risikerer at blive videresendt til et tredjeland, hvor personen risikerer tortur eller lignende, skriver kontorchefen.